Konzularne takse – Tarifa

Servis računara online zakazivanje

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013

TARIFA KONZULARNIH TAKSI*

 

 ODELJAK B – KONZULARNE TAKSE

Iznos takse u devizama
Tarifni broj 1.
Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano
EUR 15
AUD 25
CAD 24
DKK 112
JPY 2.426
NOK 120
SEK 140
CHF 24
GBP 12
USD 23
Za svaki sledeći podnesak po istom zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja, po kome se ne donosi posebno rešenje
EUR 6
AUD 10
CAD 9
DKK 45
JPY 970
NOK 48
SEK 56
CHF 10
GBP 5
USD 9
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za:
1) zahtev koji se odnosi na regulisanje vojne obaveze;
2) zahtev za izdavanje vize;
3) zahtev za sastavljanje ugovora;
4) zahtev za sastavljanje punomoćja;
5) zahtev za sačinjavanje, odnosno za overu prevoda.
Tarifni broj 2.
Za dostavljanje prijave, odnosno obaveštenja, odnosno drugog pismenog podneska obveznika organima u Republici Srbiji, odnosno za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika DKP, odnosno za dostavljanje upravnih akata organa Republike Srbije obveznicima, odnosno rešenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima, plaća se taksa, i to:
– u evropskim zemljama:
EUR 11
AUD 18
CAD 17
DKK 82
JPY 1.779
NOK 88
SEK 103
CHF 18
GBP 9
USD 17
– vanevropskim zemljama:
EUR 19
AUD 32
CAD 30
DKK 142
JPY 3.073
NOK 152
SEK 178
CHF 31
GBP 15
USD 30
NAPOMENA:
Ako DKP, na zahtev stranke, dostavljanje vrši posebnim putem, pored takse, obveznik plaća i troškove takve vrste dostavljanja.
Za dostavljanje pismena stranih organa (dostavnice, zamolnice, ekstradicija, deportacija, readmisija i dr.) ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti.
Tarifni broj 3.
Za uverenje, odnosno za potvrdu (osim za potvrdu službenog lica da je primilo
podnesak), odnosno za rešenje koje izdaje DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano
EUR 15
AUD 25
CAD 24
DKK 112
JPY 2.426
NOK 120
SEK 140
CHF 24
GBP 12
USD 23
Za potvrdu koja se izdaje za svrhu regulisanja carinskih obaveza prilikom povratka lica iz inostranstva radi stalnog boravka u Republici Srbiji, odnosno prilikom uvoza nasleđenih stvari iz inostranstva
EUR 105
AUD 175
CAD 166
DKK 783
JPY 16.982
NOK 838
SEK 983
CHF 170
GBP 83
USD 163
Tarifni broj 4.
Za žalbu protiv rešenja
EUR 15
AUD 25
CAD 24
DKK 112
JPY 2.426
NOK 120
SEK 140
CHF 24
GBP 12
USD 23
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za žalbu na akt u vezi sa regulisanjem vojne obaveze.
Tarifni broj 5.
Za svaku radnju koja se preduzima van prostorija DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, naplaćuje se po satu
EUR 15
AUD 25
CAD 24
DKK 112
JPY 2.426
NOK 120
SEK 140
CHF 24
GBP 12
USD 23
NAPOMENA:
U smislu ovog tarifnog broja, satom se smatra svaki ceo i svaki započeti sat.
Tarifni broj 6.
Za overu potpisa fizičkog lica na ispravi, osim ugovora o prometu nepokretnosti, i to:
1) na prvom primerku isprave
EUR 23
AUD 38
CAD 36
DKK 172
JPY 3.720
NOK 184
SEK 215
CHF 37
GBP 18
USD 36
2) na drugom primerku isprave
EUR 19
AUD 32
CAD 30
DKK 142
JPY 3.073
NOK 152
SEK 178
CHF 31
GBP 15
USD 30
3) na trećem i svakom narednom primerku isprave, po
EUR 11
AUD 18
CAD 17
DKK 82
JPY 1.779
NOK 88
SEK 103
CHF 18
GBP 9
USD 17
Za overu potpisa na zahtev za:
1) prestanak državljanstva Republike Srbije
EUR 142
AUD 237
CAD 224
DKK 1.060
JPY 22.966
NOK 1.133
SEK 1.329
CHF 229
GBP 112
USD 221
2) prijem u državljanstvo Republike Srbije
EUR 23
AUD 38
CAD 36
DKK 172
JPY 3.720
NOK 184
SEK 215
CHF 37
GBP 18
USD 36
Za overu fotokopije dokumenta, i to:
1) prve strane
EUR 11
AUD 18
CAD 17
DKK 82
JPY 1.779
NOK 88
SEK 103
CHF 18
GBP 9
USD 17
2) svake naredne strane, po
EUR 8
AUD 13
CAD 13
DKK 60
JPY 1.294
NOK 64
SEK 75
CHF 13
GBP 6
USD 12
Za nadoveru službenog potpisa i pečata na ispravi
EUR 23
AUD 38
CAD 36
DKK 172
JPY 3.720
NOK 184
SEK 215
CHF 37
GBP 18
USD 36
Tarifni broj 7.
(Brisan)
Tarifni broj 8.**
(Prestao da važi)
Tarifni broj 9.
Za putne isprave, odnosno za vize državljanima Republike Srbije, i to za:
1) izdavanje putnog lista
EUR 20
AUD 33
CAD 32
DKK 149
JPY 3.235
NOK 160
SEK 187
CHF 32
GBP 16
USD 31
2) (brisana)
Za putne isprave, odnosno za vize stranim državljanima, i to za:
1) izdavanje putnog lista za strance
EUR 20
AUD 33
CAD 32
DKK 149
JPY 3.235
NOK 160
SEK 187
CHF 32
GBP 16
USD 31
2) vizu u zajedničkom pasošu, za svako lice po
EUR 10
AUD 17
CAD 16
DKK 75
JPY 1.617
NOK 80
SEK 94
CHF 16
GBP 8
USD 16
3) vizu tipa A-C
EUR 60
AUD 100
CAD 95
DKK 448
JPY 9.704
NOK 479
SEK 651
CHF 97
GBP 47
USD 93
4) zajedničku vizu svih tipova A i B (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i
EUR 1
AUD 2
CAD 2
DKK 7
JPY 162
NOK 8
SEK 9
CHF 2
GBP 1
USD 2
5) zajedničku vizu svih vrsta tipa C (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i
EUR 3
AUD 5
CAD 5
DKK 22
JPY 485
NOK 24
SEK 28
CHF 5
GBP 2
USD 5
6) vizu tipa D
EUR 30
AUD 50
CAD 47
DKK 224
JPY 4.852
NOK 239
SEK 281
CHF 48
GBP 24
USD 47
Tač. 7), 8) i 9) (brisane)
NAPOMENA:
Taksu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja ne plaća podnosilac zahteva koji je:
1) žrtva trgovine ljudima, ili
2) u teškim prilikama zbog gubitka putne isprave u inostranstvu, ili
3) ispravom izdatom od strane nadležnog organa dokaže da je bez sredstava za izdržavanje.
Rešenje o oslobađanju od plaćanja takse po osnovima iz stava 1. ove napomene donosi šef DKP.
Taksu za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju ni:
1) deca do navršenih šest godina života;
2) učenici, studenti, predavači i istraživači koji dolaze u Republiku Srbiju, na poziv organa i organizacija iz Republike Srbije, radi školovanja, odnosno studiranja, odnosno predavanja, odnosno stručnog usavršavanja;
3) lica koja organizovano, preko humanitarnih organizacija dolaze u Republiku Srbiju, radi pružanja humanitarne pomoći.
Taksu za kratkoročnu vizu C ne plaćaju učesnici na kulturnim, prosvetnim ili sportskim manifestacijama, pod uslovom uzajamnosti.
U slučaju nerecipročnog postupanja druge države prema državljanima Republike Srbije, u pogledu iznosa takse za vizu, taksa za odgovarajuću vizu iz ovog tarifnog broja koja se izdaje državljanima te države, plaća se u iznosu koji ta država naplaćuje za odgovarajuću vizu državljanima Republike Srbije, a najmanje u iznosu takse za odgovarajuću vizu propisanom ovim tarifnim brojem.
Taksa za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučajevima hitnog medicinskog lečenja, odnosno pomoći u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, odnosno radi dolaska u zemlju u vezi sa pružanjem ekonomsko-razvojne pomoći, odnosno donacija u kulturnoprosvetne, naučnotehnološke, sportske, kao i slične svrhe.
Tarifni broj 10.
Za sastavljanje testamenta, i to:
1) u kancelariji DKP
EUR 128
AUD 214
CAD 202
DKK 955
JPY 20.701
NOK 1.021
SEK 1.198
CHF 207
GBP 101
USD 199
2) van kancelarije DKP
EUR 195
AUD 326
CAD 308
DKK 1.455
JPY 31.537
NOK 1.556
SEK 1.825
CHF 315
GBP 154
USD 304
Za sastavljanje akta o opozivu testamenta
EUR 69
AUD 115
CAD 109
DKK 515
JPY 11.159
NOK 551
SEK 646
CHF 111
GBP 54
USD 107
Za sastavljanje dopune testamenta
EUR 105
AUD 175
CAD 166
DKK 783
JPY 16.982
NOK 838
SEK 983
CHF 170
GBP 83
USD 163
Tarifni broj 11.
Za sastavljanje ugovora, i to:
1) u prostorijama DKP
EUR 128
AUD 214
CAD 202
DKK 955
JPY 20.701
NOK 1.021
SEK 1.198
CHF 207
GBP 101
USD 199
2) van prostorija DKP
EUR 195
AUD 326
CAD 308
DKK 1.455
JPY 31.537
NOK 1.556
SEK 1.825
CHF 315
GBP 154
USD 304
Tarifni broj 12.
Za sastavljanje punomoćja
EUR 19
AUD 32
CAD 30
DKK 142
JPY 3.073
NOK 152
SEK 178
CHF 31
GBP 15
USD 30
Tarifni broj 13.
Za sastavljanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena, izuzev u oblasti naslednopravnih odnosa
EUR 32
AUD 53
CAD 51
DKK 239
JPY 5.175
NOK 255
SEK 299
CHF 52
GBP 25
USD 50
Tarifni broj 14.
Za sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi na zahtev stranke
EUR 32
AUD 53
CAD 51
DKK 239
JPY 5.175
NOK 255
SEK 299
CHF 52
GBP 25
USD 50
Tarifni broj 15.
Za sačinjavanje i overu prevoda u DKP, i to:
1) do 100 reči
EUR 48
AUD 80
CAD 76
DKK 358
JPY 7.763
NOK 383
SEK 449
CHF 78
GBP 38
USD 75
2) za svaku reč preko 100 reči po
EUR 0,11
AUD 0,18
CAD 0,17
DKK 0,82
JPY 17,79
NOK 0,88
SEK 1,03
CHF 0,18
GBP 0,09
USD 0,17
Za overu prevoda koji nije sačinjen u DKP:
1) do 100 reči
EUR 20
AUD 33
CAD 32
DKK 149
JPY 3.235
NOK 160
SEK 187
CHF 32
GBP 16
USD 31
2) za svaku reč preko 100 reči po
EUR 0,06
AUD 0,10
CAD 0,09
DKK 0,45
JPY 9,70
NOK 0,48
SEK 0,56
CHF 0,10
GBP 0,05
USD 0,09
Tarifni broj 16.
(Brisan)
Tarifni broj 17.
Za sklapanje braka
EUR 50
AUD 84
CAD 79
DKK 373
JPY 8.087
NOK 399
SEK 468
CHF 81
GBP 39
USD 78
Za izvod iz matičnih knjiga u inostranstvu (venčanih, odnosno rođenih, odnosno umrlih, odnosno knjiga državljana)
EUR 23
AUD 38
CAD 36
DKK 172
JPY 3.720
NOK 184
SEK 215
CHF 37
GBP 18
USD 36
Tarifni broj 18.
Za radnje u ostavinskim stvarima, i to za:
1) sastavljanje zapisnika u prostorijama DKP
(1) za prvu stranu zapisnika
EUR 55
AUD 92
CAD 87
DKK 410
JPY 8.895
NOK 439
SEK 515
CHF 89
GBP 43
USD 86
(2) za drugu i svaku dalju stranu zapisnika po
EUR 8
AUD 13
CAD 13
DKK 60
JPY 1.294
NOK 64
SEK 75
CHF 13
GBP 6
USD 12
2) popisivanje zaostavštine, odnosno za nalaz bez procene ili bez navođenja vrednosti
EUR 180
AUD 301
CAD 284
DKK 1.343
JPY 29.111
NOK 1.436
SEK 1.684
CHF 291
GBP 142
USD 280
3) popisivanje zaostavštine, sa procenom vrednosti predmeta, plaća se taksa u visini od 2% od celokupne vrednosti popisanih i procenjenih predmeta, uvećana za taksu za svaku procenu, svaki nalaz veštaka i svaki dan rada konzularnog službenika
4) upravljanje zaostavštinom po kojoj je sprovedena ostavinska rasprava, odnosno za upravljanje drugom imovinom koja ne potiče iz zaostavštine, plaća se 7% od godišnjeg neto prihoda od te zaostavštine, odnosno imovine
5) radnje van prostorija DKP (zastupanje pred državnim organima, učešće u drugim službenim radnjama i dr.), ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za svaki dan rada
EUR 158
AUD 264
CAD 249
DKK 1.179
JPY 25.553
NOK 1.261
SEK 1.479
CHF 255
GBP 125
USD 246
NAPOMENA:
U smislu ovog tarifnog broja, danom se smatra vreme od šest časova, a svaki započeti deo tog vremena računa se kao pola dana.
Tarifni broj 19.
Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih predmeta od vrednosti, taksa se plaća u procentualnom iznosu od iznosa koji se dostavlja, odnosno od vrednosti predmeta koji se dostavlja 4%
Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih vrednosti koji potiče iz ostvarene zaostavštine, i to za:
1) zaostavštinu do 100 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 6%
2) zaostavštinu preko 100 do 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 9%
3) zaostavštinu preko 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema 10,5%
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se kada se, povodom elementarne nepogode ili drugih nesrećnih okolnosti, novac, odnosno druge vrednosti državljana Republike Srbije, ili za državljane Republike Srbije, predaju DKP.
Tarifni broj 20.
Za spise i radnje u vezi sa čuvanjem depozita, odnosno testamenta, plaća se taksa, i to za:
1) akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje
EUR 23
AUD 38
CAD 36
DKK 172
JPY 3.720
NOK 184
SEK 215
CHF 37
GBP 18
USD 36
2) čuvanje i izdavanje novca, odnosno hartija od vrednosti, odnosno štednih knjižica, odnosno predmeta od vrednosti:
(1) za prvu godinu ili deo te godine, od vrednosti 9%
(2) za drugu i svaku dalju godinu ili za deo te godine, od vrednosti po 7,5%
3) za čuvanje testamenta ili drugih isprava
EUR 80
AUD 134
CAD 126
DKK 597
JPY 12.938
NOK 638
SEK 749
CHF 129
GBP 63
USD 125
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za depozite, i to:
1) novčanih iznosa položenih unapred radi plaćanja taksa, troškova i sličnih dažbina DKP;
2) zarada, odnosno pokretnih stvari (efektive državljana Republike Srbije, kao npr. novca položenog – primljenog na ime obeštećenja, bolesti, lišenja slobode i dr.);
3) u slučaju elementarne nepogode, akata nasilja i sl.
Tarifni broj 21.
Za upisivanje članova posade u popis posade i podataka o ukrcavanju ili iskrcavanju članova posade
EUR 10
AUD 17
CAD 16
DKK 75
JPY 1.617
NOK 80
SEK 94
CHF 16
GBP 8
USD 16
Za akt kojim se odobrava ukrcavanje stranog državljanina kao člana posade na trgovački brod Republike Srbije
EUR 11
AUD 18
CAD 17
DKK 82
JPY 1.779
NOK 88
SEK 103
CHF 18
GBP 9
USD 17
Tarifni broj 22.
Za overu brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potrebu svakog upisa u te knjige i isprave
EUR 450
AUD 752
CAD 710
DKK 3.358
JPY 72.779
NOK 3.591
SEK 4.211
CHF 727
GBP 355
USD 701
Za izdavanje i overu izvoda iz brodskog dnevnika, za:
1) prvu stranu
EUR 11
AUD 18
CAD 17
DKK 82
JPY 1.779
NOK 88
SEK 103
CHF 18
GBP 9
USD 17
2) drugu i svaku dalju započetu stranu po
EUR 8
AUD 13
CAD 13
DKK 60
JPY 1.294
NOK 64
SEK 75
CHF 13
GBP 6
USD 12
Tarifni broj 23.
Za intervenciju DKP da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave u vezi sa sigurnošću plovidbe, pored stvarnih troškova
EUR 158
AUD 264
CAD 249
DKK 1.179
JPY 25.553
NOK 1.261
SEK 1.479
CHF 255
GBP 125
USD 246
Za svaku drugu intervenciju DKP kod stranih organa po zahtevu broda za koju nije propisana posebna taksa
EUR 158
AUD 264
CAD 249
DKK 1.179
JPY 25.553
NOK 1.261
SEK 1.479
CHF 255
GBP 125
USD 246
Tarifni broj 24.
Kada DKP pruža konzularne usluge državljanima trećih država, taksa za svaku konzularnu radnju iz ovog odeljka uvećava se 100%, osim kada je drukčije uređeno sporazumom sa državom čijim državljanima se konzularna usluga pruža.

 

 

Servis računara online zakazivanje