Rokovi za rešavanje reklamacije za tehničku i drugu vrstu robe

Rokovi za rešavanje reklamacije za tehničku i drugu vrstu robe

„Član 5. stav 1. tačka 32) Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 – dalje: Zakon) propisuje da je tehnička roba složena stvar, odnosno uređaj industrijske proizvodnje trajnije upotrebe (aparati za domaćinstvo, kompjuteri, telefoni, motorna vozila i slično) za čiji je rad neophodna električna energija, drugo sredstvo napajanja (npr. baterija ili akumulator) ili motor na unutrašnje sagorevanje.

Shodno navedenom članu, a imajući u vidu karakteristike pomenutih proizvoda, i to da sve fitnes sprave koje distribuira određena kompanija imaju kompjuter ili i kompjuter i motore (trake za hodanje i trčanje, eliptični trenažeri, sobni bicikli), i napajaju se baterijama ili strujnim adapterom direktno sa mreže, kao i da su e-bajkovi bicikli koji koriste dodatni pogon u vidu elektro motora koji se napaja baterijom za pomoć u pedaliranju i imaju displej za očitavanje kilometraže, statusa baterije i drugih podataka, mišljenja smo da navedena roba spada u tehničku robu i da se primenjuje rok od 30 dana za rešavanje reklamacije od dana podnošenja reklamacije.

Takođe, ako u prodajni asortiman kompanije spadaju i standardni bicikli, za čiji rad nije neophodna električna energija ni drugo sredstvo napajanja, te se ne mogu smatrati tehničkom robom, u smislu člana 5. stav 1. tačka 32) Zakona, već robom, u smislu člana 5. stav 1. tačka 7) istog zakona. Rok za rešavanje reklamacije u tom slučaju je 15 dana od dana podnošenja reklamacije.“

Mišljenje Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija br. 011-00-00381/2014-03