Računovodstveno zaduženje po osnovu valutne klauzule

„__D.o.o.

__, ul. __ br. __

PIB : __

Matični broj __

Tek. račun __

U __, __ .__.201_. god.

 

 

RAČUNOVODSTVENO ZADUŽENJE

 

 

Obaveštavamo Vas da smo vas po našem računu br. __ od __ koji glasi na iznos od ukupno __ dinara zadužili po osnovu „valutne klauzule“ za iznos kursne razlike od __ .

 

Potrebno je da nam dostavite saglasnost knjiženja.

 

Molimo da nam uplatu navedenog iznosa izvršite u roku od __ dana.

 

 

Direktor

_______________________