Računovodstveni tretman naknade za uređenje građevinskog zemljišta za gradnju poslovnog objekta

Servis računara online zakazivanje

Računovodstveni tretman naknade za uređenje građevinskog zemljišta za gradnju poslovnog objekta

 

„Prema stavu 16 (b) MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, u nabavnu vrednost, odnosno cenu koštanja nekretnina, postrojenja i opreme, priznaje se i „bilo koji trošak koji je nastao po osnovu dovođenja sredstva na mesto i u stanje koje je potrebno za njegovu upotrebu u skladu sa namerama rukovodstva“.

Prema navedenom, naknada koja se plaća u skladu sa ugovorom za uređenje građevinskog zemljišta na kome se gradi poslovni objekat plaćena u jednokratnom iznosu, kao i naknada plaćena u radovima, iskazuje se u periodu ulaganja na teret računa 027 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, a u korist računa grupe 43 – Obaveze iz poslovanja, u skladu sa članom 6. stav 15. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006).

Na računu 027 iskazuje se i iznos revalorizacije koja se u skladu sa ugovorom plaća na ostatak duga.

Ukupna vrednost ulaganja koja su iskazana na računu 027, po završetku ulaganja prenose se na račun 022 – Građevinski objekti.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 023-02-00368/2007-16 od 18.10.2007. godine

 

Servis računara online zakazivanje