Računovodstveni tretman naknade za uređenje građevinskog zemljišta za gradnju poslovnog objekta

Računovodstveni tretman naknade za uređenje građevinskog zemljišta za gradnju poslovnog objekta

 

„Prema stavu 16 (b) MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, u nabavnu vrednost, odnosno cenu koštanja nekretnina, postrojenja i opreme, priznaje se i „bilo koji trošak koji je nastao po osnovu dovođenja sredstva na mesto i u stanje koje je potrebno za njegovu upotrebu u skladu sa namerama rukovodstva“.

Prema navedenom, naknada koja se plaća u skladu sa ugovorom za uređenje građevinskog zemljišta na kome se gradi poslovni objekat plaćena u jednokratnom iznosu, kao i naknada plaćena u radovima, iskazuje se u periodu ulaganja na teret računa 027 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, a u korist računa grupe 43 – Obaveze iz poslovanja, u skladu sa članom 6. stav 15. Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/2006).

Na računu 027 iskazuje se i iznos revalorizacije koja se u skladu sa ugovorom plaća na ostatak duga.

Ukupna vrednost ulaganja koja su iskazana na računu 027, po završetku ulaganja prenose se na račun 022 – Građevinski objekti.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 023-02-00368/2007-16 od 18.10.2007. godine