Punomoćje za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Servis računara online zakazivanje

P U N O M O Ć J E

Ovim opunomoćujem i ovlašćujem punomoćnika __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ l.k. __ MUP __ da može u moje ime i za moj račun da zaključi i kod javnog beležnika ili suda overi Ugovor o kupoprodaji/poklonu stana koji se nalazi u __, ul. __ br. _, na __ spratu, stan br. __, u površini od __ m2, na katastarskoj parceli __ KO __ upisan u listu nepokretnosti ___ a koji Ugovor se zaključuje između mene kao Kupca / Prodavca / Poklonodavca / Poklonoprimca i __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ kao Kupca / Prodavca / Poklonodavca / Poklonoprimca.

Punomoćnik nije ovlašćen

Ovim opunomoćujem i ovlašćujem punomoćnika __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ l.k. __ MUP __ da može u moje ime i za moj račun da zaključi i kod javnog beležnika ili suda overi Ugovor o kupoprodaji/poklonu kuće koja se nalazi u __, ul. __ br. _, u strukturi __, površine ukupno __ m2, na katastarskoj parceli __ KO __ upisana u listu nepokretnosti ___ a koji Ugovor se zaključuje između mene kao Kupca / Prodavca / Poklonodavca / Poklonoprimca i __ iz __, ul. __ br. __ JMBG __ kao Kupca / Prodavca / Poklonodavca / Poklonoprimca.

 

 

Davalac punomoćja-vlastodavac

_____________________________

lk.br. _____ MUP __

JMBG ___

 

NAPOMENA :

Kada se zaključuje ugovor o kupoprodaji stana ili kuće neophodno je da se reguliše pitanje prijema odnosno isplate kupoprodajne cene odnosno da li je punomoćnik ovlašćen ili nije ovlašćen  za prijem odnosno predaju kupoprodajne cene. O ovome slobodno odlučuje vlastodavac tj. lice koje daje punomoćje.

 

Servis računara online zakazivanje