Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca

Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca

 

 „Prema članu 174. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u zakup poslovni prostor ili zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana.

Zaposleni može, uz svoju saglasnost, u slučajevima iz stava 1. ovog člana i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca i duže od godinu dana, dok traju razlozi za njegovo upućivanje.

Zaposleni može da bude privremeno upućen u smislu stava 1. ovog člana u drugo mesto rada ako su ispunjeni uslovi iz člana 173. stav 1. tačka 2) Zakona.

Zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme.

Ugovorom o radu zaposlenom se ne mogu utvrditi manja prava od prava koja je imao kod poslodavca koji ga je uputio na rad.

Po isteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio.

Prema tome, poslodavac može, u slučajevima i na način propisan u članu 174. Zakona da uputi zaposlenog na rad kod drugog poslodavca. Za vreme rada kod drugog poslodavca zaposleni ostvaruje sva prava (između ostalih i pravo na korišćenje godišnjeg odmora u skladu sa Zakonom), obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa kod tog poslodavca, a na osnovu zaključenog ugovora o radu na određeno vreme.Po isteku roka na koji je zaposleni upućen na rad kod drugog poslodavca, ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio.“

(Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 117-00-466/2011-02 od 15.08.2011. godine