Vremensko ograničenje privremenih i povremenih poslova

Vremensko ograničenje privremenih i povremenih poslova

„U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Sl glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:

  1. nezaposlenim licem;
  2. zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena i
  3. korisnikom starosne penzije.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se u pisanom obliku.

Privremeni i povremeni poslovi su vremenski ograničeni. Određeni posao ne može da traje duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Takođe, jedno lice može kod istog poslodavca da radi najduže 120 radnih dana na jednom poslu, a po završetku tog posla, može da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje drugih poslova.

Takođe, poslovi koji se obavljaju po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima mogu da budu iz delatnosti ili van delatnosti poslodavca“.

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-923/2011-02 od 29.11.2011. godine