Prilikom statusne promene pravna lica obavezno sastavljaju isključivo dva izveštaja – Bilans stanja i Bilans uspeha

Servis računara online zakazivanje

Prilikom statusne promene pravna lica obavezno sastavljaju isključivo dva izveštaja – Bilans stanja i Bilans uspeha

 

U skladu sa odredbama člana 2. tačka 11) novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013), počev od 24. jula 2013. godine (dan stupanja na snagu zakona), pravna lica koja sastavljaju vanredne finansijske izveštaje obavezno sastavljaju isključivo dva izveštaja: „Bilans stanja“ i „Bilans uspeha“, i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene, danu otvaranja, odnosno zaključenja stečajnog postupka ili pokretanja, odnosno zaključenja postupka likvidacije. Navedeni izveštaji koji se sastavljaju na dan pre 31. decembra 2014. godine, sastavljaju se na obrascima „Bilans stanja“ i „Bilans uspeha“, u skladu sa podzakonskim aktima donetim na osnovu starog Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006, 111/2009, 99/2011 – dr. zakon i 62/2013 – dr. zakon).

U vezi sa pitanjem koje se odnosi na sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja, ukazujemo na to da je svrha sastavljanja vanrednih finansijskih izveštaja sa aspekta Zakona o računovodstvu da se javnost upozna o statusnim promenama do kojih je došlo u pravnom licu, za razliku od Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) gde je reč o finansijskom izveštaju na osnovu kojeg vlasnici (akcionari) izvršavaju tu statusnu promenu. Napominjemo i da je rešenje u novom Zakonu o računovodstvu u smislu promene dana na koji se sastavljaju vanredni finansijski izveštaji (dan koji prethodi danu upisa statusne promene u registar u odnosu na ranije rešenje: na dan utvrđen u odluci o statusnoj promeni), upravo i definisano radi preciziranja, tj. da se ne bi dešavalo da pravno lice donese odluku o statusnoj promeni na određeni dan, a da tek nakon mesec ili više dana statusna promena bude upisana u nadležni registar.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-102/2013-16(VI) od 21.11.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje