Premeštaj zaposlenog u drugo mesto van sedišta poslodavca

Premeštaj zaposlenog u drugo mesto van sedišta poslodavca

 

„Prema članu 173. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

  1. ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;
  2. ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi, do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van slučajeva iz prethodnog stava samo uz svoj pristanak.

Prema tome, u prvom slučaju, ako je delatnost takve prirode (građevinarstvo, saobraćaj i sl.) da se poslovi obavljaju van mesta rada, premeštaj zaposlenog može da se vrši bez obzira na udaljenost i obezbeđivanje odgovarajućeg prevoza. U drugom slučaju, poslodavac može da premesti zaposlenog u drugo mesto rada i kada delatnost poslodavca nije takve prirode da se poslovi obavljaju van mesta rada, ali pod uslovom da udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na prelazi 50 km i da je obezbeđen redovan prevoz. Ova dva slučaja su izuzeci kada zaposleni može da bude premešten na rad u drugo mesto rada bez njegove saglasnosti.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-00050/2008 od 04.02.2008. godine