Pravo na minuli rad za vreme provedeno van radnog odnosa

Servis računara online zakazivanje

Pravo na minuli rad za vreme provedeno van radnog odnosa

„U skladu sa članom 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu – 0,4% od osnovice.

Pod radnim odnosom, u skladu sa članom 30. Zakona, podrazumeva se ugovorni odnos koji se zasniva zaključivanjem ugovora o radu između zaposlenog i poslodavca. Zaposleni, u smislu ovog zakona, je fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca, a poslodavac je domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica (član 5. Zakona).

Prema tome, zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu po osnovu vremena provedenog na radu, odnosno „minulog rada“, samo za vreme provedeno u radnom odnosu na osnovu ugovora o radu. Za vreme koje je zaposleni proveo na radu van radnog odnosa nema pravo na uvećanu zaradu po osnovu „minulog rada“.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-817/2011-02 od 01.12.2011. godine

 

Servis računara online zakazivanje