Pravilnik o naknadi putnih troškova u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Pravilnik o naknadi putnih troškova u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Sl.glasnik RS br. 2/98, 87/2002

Član 1

Osiguranici, odnosno korisnici prava koji su po pozivu, odnosno uputu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (u daljem tekstu: Fond), putovali i boravili u mestu veštačenja, radi ocene radne sposobnosti, potrebe za pomoći i negom drugog lica, stepena telesnog oštećenja i drugih medicinskih činjenica od značaja za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, imaju pravo na naknadu putnih troškova.

Naknada putnih troškova obuhvata naknadu za troškove prevoza i naknadu za troškove ishrane i smeštaja za vreme putovanja i boravka u drugom mestu u slučajevima i visini utvrđenoj ovim pravilnikom.

a) Naknade putnih troškova invalidima rada

Član 2

Naknada troškova prevoza određuje se u visini cene vozne karte autobusa ili drugog razreda voza, pod uslovom da je korišćena najkraća prevozna linija.

Naknada troškova ishrane određuje se u visini od 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Naknada troškova smeštaja određuje se u visini stvarnih troškova u hotelu B kategorije, po podnetom računu.

Naknada troškova iz st. 2 i 3 ovog člana pripada za vreme boravka u drugom mestu udaljenom najmanje 100 km od mesta stanovanja.

b) Naknada putnih troškova osiguranicima, odnosno korisnicima prava

Član 3

Osiguranik, odnosno korisnik prava ima pravo na naknadu troškova prevoza kada se pregled obavlja u Direkciji Fonda, Direkciji Pokrajinskog fonda, filijali, odnosno službi filijale.

Naknada troškova prevoza određuje se u visini utvrđenoj članom 2 stav 1 ovog pravilnika i pripada kada se pregled obavlja u drugom mestu udaljenom najmanje 30 km od mesta stanovanja.

Član 4

Osiguranik, odnosno korisnik prava ima pravo na naknadu putnih troškova kad po pozivu, odnosno uputu Fonda obavlja dopunska ispitivanja u Direkciji Fonda ili u određenim zdravstvenim ustanovama.

Naknada troškova prevoza određuje se u smislu člana 3 stav 2 ovog pravilnika.

Naknada troškova smeštaja i ishrane određuje se u visini utvrđenoj članom 2 st. 2 i 3 ovog pravilnika i pripada za vreme boravka u drugom mestu udaljenom najmanje 200 km od mesta stanovanja.

Član 5

Pravo na naknadu troškova utvrđenih ovim pravilnikom ima i pratilac osiguranika, odnosno korisnika prava ako nadležni organ veštačenja Fonda oceni da je neophodan.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.