Postupak izdavanja duplikata svedočanstva i uverenja o položenom završnom ispitu

Servis računara online zakazivanje

Postupak izdavanja duplikata svedočanstva i uverenja o položenom završnom ispitu

„Odredbom člana 91. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013) propisano je da škola izdaje duplikat javne isprave na propisanom obrascu, posle oglašavanja originala javne isprave nevažećim u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Iz navedenog proizlazi da je potrebno da učenik ili njegov staralac oglasi original javne isprave nevažećim u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a nakon toga da se obrati školi u kojoj je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje radi izdavanja duplikata svedočanstva i uverenja o položenom završnom ispitu.“

Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 610-00-286/2014-02 od 26.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje