Poreska osnovica poreza na imovinu za nepokretnost koja je nastala u toku godine

Servis računara online zakazivanje

Poreska osnovica poreza na imovinu za nepokretnost koja je nastala u toku godine

 

„Osnovica poreza na imovinu za 2014. godinu za nepokretnost za koju je obvezniku poreza na imovinu – privrednom društvu nastala poreska obaveza u toku 2014. godine, je nabavna vrednost te nepokretnosti iskazana u poslovnim knjigama obveznika.

* * *

Prema odredbi člana 4. stav 5. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013 – dalje: Zakon), obveznik poreza na imovinu iz stava 1. ovog člana koji vodi poslovne knjige (dalje: obveznik koji vodi poslovne knjige), u smislu oporezivanja porezom na imovinu, jeste pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije.

Za nepokretnost koju obveznik koji vodi poslovne knjige izgradi, stekne, ili mu po drugom osnovu nastane poreska obaveza u toku godine za koju se utvrđuje porez na imovinu (dalje: poreska godina), osnovica poreza na imovinu za tu godinu je njena nabavna vrednost iskazana u poslovnim knjigama obveznika, a za naredne godine utvrđuje se primenom st. 1. do 8. i stava 10. ovog člana (član 7. stav 9. Zakona).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00133/2014-04 od 05.05.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje