Plaćeno odsustvo zaposlenih zbog smanjenja obima rada

Plaćeno odsustvo zaposlenih zbog smanjenja obima rada

 

„U članu 116. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodna tri meseca, s tim da ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom, za vreme prekida rada odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini.

Polazeći od navedene odredbe Zakona o radu, poslodavac može, ako dođe do privremenog prekida rada ili smanjenja obima rada bez krivice zaposlenog, da uputi zaposlenog na plaćeno odsustvo do 45 radnih dana u kalendarskoj godini. Za vreme ovog odsustva zaposleni ostvaruje pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodna tri meseca, koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom

Prema članu 37. st. 1. i 3. Zakona o radu, radni odnos zasniva se na određeno vreme kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme i sl. za vreme trajanja tih potreba, s tim što tako zasnovan radni odnos neprekidno ili s prekidima ne može trajati duže od 12 meseci, a radni odnos na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, može se zasnovati do povratka privremeno odsutnog zaposlenog.

Prema tome, postoje različiti osnovi, odnosno razlozi za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme, ali kada se radi o privremeno povećanom obimu posla, sezonskim poslovima i drugim slučajevima gde je trajanje tako zasnovanog radnog odnosa ograničeno postojanjem potrebe za obavljanjem određenih poslova, u slučajevima kada na tim poslovima dođe do privremenog prekida rada ili smanjenog obima rada tako da nije potrebno angažovanje zaposlenih na određeno vreme, poslodavac treba da otkaže ugovor o radu zaposlenima na određeno vreme, a tek ako i dalje postoji potreba za upućivanjem zaposlenih na plaćeno odsustvo zbog prekida rada ili smanjenja obima rada, može da donese odluku o upućivanju zaposlenih koji su u radnom odnosu na neodređeno vreme na plaćeno odsustvo do 45 radnih dana u smislu člana 116. stav 1. Zakona o radu.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-908/2009-02 od 09.11.2009. godine