Ovlašćenje za korišćenje motornog vozila – prodaja

OVLAŠĆENJE

Ovlašćujem ___, iz __, ul. ___. __ l.k. br. __ izdata od MUP __ JMBG __  :

 • Da može upravljati mojim motornim vozilom,
 • Izvršiti tehnički pregled i registrovati ga,
 • Prijaviti i odjaviti ga,
 • Izvršiti prenos vlasništva na svoje ime,
 • Zaključiti ugovor o obaveznom osiguranju,
 • Prodati ga i izvršiti prenos vlasništva na ime kupca,
 • Naplatiti osiguranje nastale štete kod osiguravajućeg društva.

Podaci o mom motornom vozilu za koje dajem ovo ovlašćenje su:

 1. Registarska oznaka …………………………… __________
 2. Vrsta ……………………………………………… __________
 3. Marka ……………………………………………. __________
 4. Tip ………………………………………………… __________
 5. Broj šasije ……………………………………… __________
 6. Broj motora ……………………………………. __________
 7. Godina proizvodnje …………………………. __________
 8. Snaga motora u KW …………………………. __________KW
 9. Radna zapremina motora u ccm3 ……….. __________
 10. Boja karoserije ……………………………….. __________
 11. Serijski broj saobraćajne dozvole ……… __________

Počev od dana ___. godine predmetno vozilo se nalazi kod gorenavedenog ovlašćenog lica koje je primilo vozilo u viđenom stanju, bez ikakvih prigovora na stanje i ispravnost vozila i koji je jedino odgovorno za njegovu upotrebu kao i za sve posledice u smislu saobraćajnih i ostalih propisa.

Ovo ovlašćenje je trajno i neopozivo.

 

Davalac ovlašćenja

__________________________
___

___, ul. ___ br. __

l.k.br. __ MUP __

JMBG ___