Opomena pred utuženje

Kupac : „__“ D.o.o.

__

__ ul. ________ br. __

 

Predmet : opomena pred utuženje

 

Prema evidenciji naših poslovnih knjiga stanje vašeg duga iznosi ___ dinara po osnovu :

  1. računa br. __ od __. godine na iznos od __ dinara,
  2. računa br. __ od __. godine na iznos od __ dinara,
  3. računa br. __ od __. godine na iznos od __ dinara.

Molimo vas da vaš dug u ukupnom iznosu izmirite u roku od __ dana, a u suprotnom bićemo prinuđeni da naše potraživanje naplatimo sudskim putem čime ćemo nepotrebno prouzrokovati sudske troškove koji će pasti na vaš teret.

Ukoliko vaša evidencija pokazuje drugačije stanje, molimo vas da nas kontaktirate na tel. __ ili naše knjigovodstvo “__” tel. __, kontakt osoba __.

 

U __, ___.__.201_. godine

 

Direktor

 

 _______________________