Odluku o unosu polovne stvari u ličnom vlasništvu u kapital privrednog društva

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 200. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe osnivač privrednog društva „__“ iz __ dana __. godine donosi sledeću

Odluku o unosu polovne stvari u ličnom vlasništvu u kapital privrednog društva

Vlasnik privrednog društva “__” ustupa i prenosi bez naknade privrednom društvu sledeća polovne stvari koje su bile u njegovom ličnom vlasništvu i to:

  • ____ čija se vrednost procenjuje na iznos od ___ (i slovima tridesetpethiljada) dinara i koja se sa ovom vrednošću unosi u kapital privrednog društva;
  • ____ čija se vrednost procenjuje na iznos od ___ (i slovima tridesetpethiljada) dinara i koja se sa ovom vrednošću unosi u kapital privrednog društva;
  • ____ čija se vrednost procenjuje na iznos od ___ (i slovima tridesetpethiljada) dinara i koja se sa ovom vrednošću unosi u kapital privrednog društva.

Sredstva iz tačke 1 ove Odluke unose se u kapital privrednog društva počev od __ 201_. godine.

Ovu odluku će izvršiti direktor privrednog društva a odluku će dostaviti računovodstvu i arhivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnivač privrednog društva

_______________________

 

Servis računara online zakazivanje