Odluku o odobrenju isplate jubilarne nagrade iznad neoporezivog iznosa

Servis računara online zakazivanje

Vidi neoporeziv iznos jubilarne nagrade

Na osnovu člana 192. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009) a u vezi sa članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001; 80/2002; 135/2004; 62/2006 i 65/2006) Direktor privrednog društva/preduzetnik „__“ iz Beograda dana __. 20__. godine donosi

 

Odluku o odobrenju isplate jubilarne nagrade iznad neoporezivog iznosa

Član 1.

Zaposlenom ___ se odobrava isplata jubilarne nagrade za neprekidni radni staž kod ovog poslodavca i to za __ godina provedenih u neprekidnom radnom odnosu.

Iznos koji će se isplatiti imenovanom je neto __ dinara.

Član 2.

Obračun poreza na izvršenu isplatu po ovoj Odluci izvršiće računovodstvo.

 Član 3.

Ovu Odluku dostaviti zaposlenom, računovodstvu i arhivi.

 

Direktor privrednog društva/preduzetnik

_________________________

 

Servis računara online zakazivanje