Odluka o upotrebi privatnog automobila za službene potrebe

Servis računara online zakazivanje

Vidi neoporeziv iznos naknade za upotrebu autobila za službene potrebe

Na osnovu člana 224 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik Srbije 36/2011) direktor privrednog društva “__” d.o.o. /Preduzetnik „__“ dana __.__godine donosi

O D L U K U

o upotrebi automobila u privatnom vlasništvu za službene potrebe

Tačka 1.

Zaposleni u privrednom društvu mogu koristiti privatni automobil u službene svrhe za potrebe privrednog društva i to:

1. Putnički automobil marke “___ ” reg.br. BG ___________ koji je u vlasništvu zaposlenog ___,

2. Putnički automobil marke “___ ” reg.br. BG ___________ koji je u vlasništvu zaposlenog ___,

3. Putnički automobil marke “___ ” reg.br. BG ___________ koji je u vlasništvu zaposlenog ___,

4. Putnički automobil marke “___ ” reg.br. BG ___________ koji je u vlasništvu zaposlenog ___,

5. Putnički automobil marke “___ ” reg.br. BG ___________ koji je u vlasništvu zaposlenog ___.

Tačka 2.

Zaposleni će koristiti putnički automobil na osnovu putnog naloga koji izdaje direktor Preduzeća.

Tačka 3.

Naknada za upotrebu sopstvenog automobila koja pripada zaposlenima iznosi 30 % od zvanične cene litra goriva po pređenom kilometru ali ukupan iznos naknade ne može preći neoporeziv iznos prema zakonskim propisima.

Tačka 4.

Troškovi naknade iz ove Odluke terete troškove privrednog društva.

Direktor

________________________

p style=“text-align: center;“

 

Servis računara online zakazivanje