Odluka o razvrstavanju privrednog društva

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 7. Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.glasnik RS 46/2006) direktor privrednog društva „__“ d.o.o. iz __, ul. __ br. __ dana __.20__. godine donosi

ODLUKU O RAZVRSTAVANJU ZA 20__. godinu

Na osnovu kriterijuma iz člana 7. Zakona o računovodstvu, iskazanih rezultata poslovanja u Finansijskom izveštaju za 20__. godinu privredno društvo „__“ d.o.o. iz __ mat.broj __ se razvrstava kao MALO PRAVNO LICE.

 

 

Direktor

_________________________

__

 

 

Servis računara online zakazivanje