Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda

Servis računara online zakazivanje

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda

Sl. list grada Beograda br. 2/2011, 51/2011,Sl. glasnik RS br. 105/2012,  31/2013

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuje se radno vreme objekata u ugostiteljskoj, zanatskoj i trgovinskoj delatnosti na teritoriji grada Beograda.

Izuzetno iz stava 1. ovog člana gradske opštine Surčin, Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac i Sopot mogu bliže, odnosno drugačije urediti radno vreme objekata iz stava 1. ove odluke u naseljenim mestima na području gradske opštine, odnosno na pojedinim izdvojenim delovima svog područja.

Član 2

Radno vreme je vreme u koje privredni subjekti iz ugostiteljske, zanatske i trgovinske delatnosti, mogu obavljati svoju delatnost.

Radno vreme počinje od momenta kada korisnici usluge mogu da uđu u ugostiteljski, zanatski ili trgovinski objekat.

Radno vreme se završava u momentu kada korisnici usluge ne mogu da ulaze u objekat iz stava 2. ovog člana.

Član 3

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost iz člana 1. stav 1. ove odluke dužni su da ispunjavaju uslove u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od buke i propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine.

Član 4

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost iz člana 1. stav 1. ove odluke dužni su da u periodu poslovanja (tokom cele godine ili sezonski), utvrde trajanje i raspored radnog vremena u skladu sa odredbama ove odluke, da utvrđeno radno vreme vidno istaknu na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta i da se pridržavaju naznačenog radnog vremena u svom poslovanju.

U objektu koji je zaštićeno kulturno dobro, podaci iz stava 1. ovog člana mogu se postaviti unutar objekta ili na nekom drugom prikladnom mestu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara.

Obaveštenje privrednog subjekta da je objekat privremeno zatvoren mora biti istaknuto na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu tog objekta.

Rad u objektima iz člana 1. stav 1. ove odluke, privredni subjekti moraju organizovati u skladu sa zakonom, tako da se ne uznemiravaju građani koji stanuju ili rade u susedstvu.

Uznemiravanjem građana iz stava 4. ovog člana smatra se ometanje ljudi emitovanjem buke izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata i drugih zvučnih uređaja, kao i uznemiravanje građana mehaničkim izvorima buke i zvučnim signalima, vikom, emitovanjem isparenja, nadražujućih mirisa i dr.

Uznemiravanje građana iz stava 4. ovog člana se utvrđuje neposrednim opažanjem od strane nadležnog inspektora ili drugog službenog lica, izjavama svedoka, izveštajem ovlašćene organizacije i na drugi način u skladu sa zakonom.

II RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Član 5

Ugostiteljski objekat je funkcionalno povezan, posebno uređen i opremljen prostor koji ispunjava propisane minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove za pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno za obavljanje ugostiteljske delatnosti.

Ugostiteljski objekti su:

1) ugostiteljski objekat za smeštaj;

2) ugostiteljski objekat za ishranu i piće;

3) ketering objekat.

Ugostiteljski objekti za smeštaj su: hotel, motel, turističko naselje, kamp, pansion, hostel, prenoćište, odmaralište, kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, lovačka vila, kuća ili koliba i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja, u kojima se pružaju usluge smeštaja, ishrane i pića i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu ili samo usluge smeštaja.

Ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića su: restoran, kafana, bar, objekat brze hrane, objekti u kojima se pripremaju i uslužuju topla i hladna jela i napici, toče i služe alkoholna i bezalkoholna pića, kao i objekti u kojima se pružaju usluge zabave i priređuju artistički, kabare i muzički programi i drugi objekti.

Ketering objekti su objekti u kojima se pripremaju hrana, piće i napici, po utvrđenim standardima radi usluživanja i potrošnje na drugom mestu.

Član 6

Radno vreme ugostiteljskih objekata za smeštaj u periodu poslovanja (tokom cele godine ili u sezoni) je svakog dana od 00,00 do 24,00 sata.

Član 7

Ugostiteljskim objektima za pružanje usluge ishrane i pića koji se ne nalaze u stambenim zgradama, utvrđuje se maksimalno radno vreme i to tako što mogu raditi svakog dana od 00,00 sati do 24,00 sata.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost u ugostiteljskim objektima koji se ne nalaze u stambenim zgradama, dužni su da u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena propisanog stavom 1. ovog člana, odrede trajanje i raspored svog radnog vremena i istaknu ga na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta, u skladu sa odredbama člana 4. ove odluke.

Član 8

Ugostiteljskim objektima za pružanje usluge ishrane i pića, osim objektima brze hrane, koji se nalaze u stambenim zgradama, utvrđuje se maksimalno radno vreme i to tako što mogu početi sa radom najranije od 06,00 sati i mogu raditi najduže do 24,00 sata, radnim danima i nedeljom a petkom i subotom od 06,00 sati do 01,00 sat posle ponoći.

Ugostiteljski objekti iz stava 1. ovog člana, koji se nalaze u stambenim zgradama, mogu emitovati muziku ili priređivati muzički program i to najduže do 23,00 sata, a petkom i subotom do 24,00 sata.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambenim zgradama, dužni su da u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena propisanog stavom 1. ovog člana, odrede trajanje i raspored svog radnog vremena i istaknu ga na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta, u skladu sa odredbama člana 4. ove odluke.

Na radno vreme ugostiteljskih objekata za pružanje usluga ishrane i pića brze hrane primenjuju se odredbe člana 7. st. 1. i 2. ove odluke.

Ugostiteljski objekti brze hrane u smislu ove odluke su objekti u kojima se priprema i poslužuje brza hrana preko šaltera ili na drugi način bilo za neposredno konzumiranje, nošenje sa sobom ili dostavljanje korisnicima usluga.

Član 9

Ketering objektima utvrđuje se maksimalno radno vreme i to tako što mogu raditi svakog dana od 00,00 sati do 24,00 sata.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost u ketering objektima dužni su da u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena propisanog stavom 1. ovog člana, odrede trajanje i raspored svog radnog vremena i istaknu ga na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta, u skladu sa odredbama člana 4. ove odluke.

Član 10

Ugostiteljski objekti iz čl. 7, 8. i 9. ove odluke, mogu biti zatvoreni jedan ili više dana u nedelji, a privredni subjekti su dužni da istaknu obaveštenje u skladu sa članom 4. ove odluke.

Član 11

Radno vreme ugostiteljskih objekata za pružanje usluge ishrane i pića koji se nalaze na autobuskoj i železničkoj stanici, aerodromu i u trgovinskim centrima, određuje se u skladu sa radnim vremenom stanice, aerodroma ili trgovinskog centra.

Član 12

Bašte i terase ugostiteljskih objekata koje su u funkciji ugostiteljskih objekata rade sa početkom i završetkom radnog vremena koje je određeno za ugostiteljski objekat.

Član 13

Za pružanje usluge pripremanja i služenja hrane i pića van ugostiteljskog objekta (na sajmovima, vašarima i drugim javnim manifestacijama, kao i u pokretnom objektu koji se premešta iz jednog mesta u drugo sopstvenim pogonom ili vučom) ugostitelj je dužan da pribavi odobrenje organizacione jedinice uprave gradske opštine nadležne za komunalne poslove, na čijem području se pružaju ugostiteljske usluge van ugostiteljskog objekta.

Organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana uprave gradske opštine rešenjem odobrava vrstu ugostiteljske usluge i određuje prostor, mesto i vreme pružanja ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta.

III RADNO VREME ZANATSKIH OBJEKATA

Član 14

Zanatski objekti su:

1. objekti u kojima se pružaju usluge prvenstveno upotrebom posebne veštine radi izrade, dorade ili opravke raznih predmeta, kao što su obućarske, krojačke, sajdžijske, saračke, kovačke, servisi i slično;

2. zanatski objekti u kojima se pružaju lične usluge, kao što su frizerske, kozmetičke, pedikirske, manikirske i slično;

3. objekti u kojima se pružaju usluge umetničkih i starih zanata i domaće radinosti, odnosno obavljaju poslovi oblikovanja plemenitih materijala, kamena, metala, drveta, tekstila, stakla i drugih materijala, pri čijoj izradi dolazi do izražaja lični ukus i veština proizvođača, po njegovoj zamisli ili nacrtu, odnosno po zamisli ili nacrtu drugog lica;

4. zanatski objekti u kojima se vrši proizvodnja i prodaja životnih namirnica, kao što su pekarski, poslastičarski i slično.

Član 15

Zanatski objekti iz člana 14. ove odluke, rade svakog radnog dana najmanje sedam sati, a subotom najmanje pet sati, jednokratno ili dvokratno, sa početkom radnog vremena najkasnije u 10,00 sati, s tim što jedan dan u nedelji mogu biti zatvoreni.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zanatski objekti u kojima se vrši proizvodnja i prodaja hleba, peciva i bureka (pekarske radnje) rade svakog dana od 05,30 do 12,00 sati, s tim što jedan dan u nedelji mogu biti zatvoreni.

Zanatski objekti, mogu raditi duže od radnog vremena određenog ovom odlukom, pod uslovom da se vršenjem delatnosti u tim objektima ne uznemiravaju građani koji stanuju ili rade u susedstvu.

IV RADNO VREME TRGOVINSKIH OBJEKATA

Član 16

Trgovinski objekti su maloprodajni objekti u kojima se obavlja prodaja robe na malo potrošačima radi zadovoljenja njihovih potreba, u prostorijama za to namenjenim ili izvan tih prostorija, kao što su to prodavnica, samousluga, diskont, robna kuća, specijalizovana prodavnica za prodaju štampe i duvana, kao glavnih proizvoda, kiosk, trgovinski centar, benzinska stanica i drugi objekti.

Član 17

Prodavnice prehrambenih proizvoda rade svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 12,00 sati i od 17,00 do 20,00 sati, a subotom od 08,00 do 16,00 sati.

Prodavnice neprehrambenih proizvoda rade svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 12,00 sati i od 17,00 do 20,00 sati, a subotom od 08,00 do 16,00 sati.

Član 18

Samousluge i diskonti rade svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 20,00 sati, a subotom od 08,00 do 16,00 sati.

Robne kuće rade svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 20,00 sati, a subotom od 09,00 do 16,00 sati.

Član 19

Specijalizovane prodavnice za prodaju štampe i duvana, kao glavnih proizvoda i kiosci, rade svakog dana od 07,00 do 12,00 i od 16,00 do 20,00, a nedeljom od 07,00 do 12,00 sati.

Prodavnice iz stava 1. ovog člana koje se nalaze na autobuskoj i železničkoj stanici i aerodromu moraju biti otvorene svakog dana uključujući i nedelju od 06,00 do 22,00 sata.

Član 20

Trgovinski centri rade svakog radnog dana od 10,00 do 20,00 sati, a subotom od 10,00 do 16,00 sati.

Trgovinski centar u smislu ove odluke predstavlja skup međusobno kompatibilnih, prodajnih, ugostiteljsko-turističkih, zanatskih, kulturno-zabavnih i ostalih pratećih sadržaja, koji sa projektantsko-urbanističkog stanovišta predstavljaju zasebnu celinu.

Član 21

Benzinske stanice u gradu rade svakog dana od 06,00 do 20,00 sati, a na izlazima iz grada rade svakog dana od 00,00 do 24,00 sata.

Član 22

Trgovinski objekti iz čl. 17, 18. i 20. ove odluke, koji se nalaze u Knez Mihailovoj ulici na potezu od Trga Republike do Kalemegdana i u Ulici kralja Milana na potezu od Terazija do Trga Slavije, rade svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 21,00 sat, a subotom od 09,00 do 16,00 sati.

Član 23

Trgovinski objekti mogu raditi duže od radnog vremena određenog ovom odlukom, pod uslovom da se vršenjem delatnosti u tim objektima ne uznemiravaju građani koji stanuju ili rade u susedstvu.

Član 24

Organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove privrede (u daljem tekstu: organizaciona jedinica) u opravdanim slučajevima (međunarodni skupovi, kongresi, sportske i druge manifestacije) kada se očekuje veći priliv posetilaca u Beogradu, može svojim aktom odrediti drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena za objekte iz člana 1. stav 1. ove odluke.

U slučaju proglašenja vanredne situacije (pandemija, epidemija, elementarne nepogode i sl.) nadležni gradski organ, odnosno opštinski štab za vanredne situacije ili drugi nadležni organ u skladu sa zakonom, može svojim aktom odrediti drugačiji raspored, početak i završetak radnog vremena za objekte iz člana 1. stav 1. ove odluke.

Izmenjeni raspored, početak i završetak radnog vremena, u skladu sa stavom 1. ovog člana, privredni subjekti moraju vidno istaći na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre primene istog, a u skladu sa stavom 2. ovog člana, najkasnije na dan primene akta nadležnog gradskog organa, odnosno opštinskog štaba za vanredne situacije ili drugog nadležnog organa i moraju da se pridržavaju tako naznačenog radnog vremena u svom poslovanju.

Čl. 25 i 26*

(Prestali da važe odlukom US)

Član 27

Privredni subjekti koji obavljaju trgovinsku delatnost duže od 22,00 sata su dužni da organizacionoj jedinici, dostave obaveštenje o radnom vremenu u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ove odluke.

Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana su dužni da organizacionoj jedinici prijave svaku promenu radnog vremena u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o promeni.

V RADNO VREME UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA U DANE DRŽAVNIH I DRUGIH PRAZNIKA I DRUGIH NERADNIH DANA

Član 28

Privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku, zanatsku i trgovinsku delatnost mogu biti zatvoreni nedeljom i u dane državnih i drugih praznika u skladu sa zakonom i odredbama ove odluke.

Pisano obaveštenje o neradnim danima mora biti vidno istaknuto na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta najmanje tri dana pre neradnog dana.

Član 29

Dežurne prodavnice prehrambenih proizvoda i dežurne samousluge (u daljem tekstu: dežurne prodavnice i samousluge) rade nedeljom od 08,00 do 12,00 sati, a ponedeljkom mogu biti zatvorene od 08,00 do 13,00 sati ili od 13,00 do 20,00 sati.

Privredni subjekti su dužni da na zahtev organizacione jedinice dostave raspored dežurnih prodavnica i samousluga.

U slučaju potrebe da se obezbedi dovoljan broj dežurnih objekata na teritoriji grada, organizaciona jedinica svojim aktom može utvrditi drugačiji raspored dežurnih prodavnica i samousluga.

Raspored dežurnih prodavnica i samousluga organizaciona jedinica dostavlja sredstvima javnog informisanja radi objavljivanja.

Član 30

Na dan državnog i drugog praznika kada se ne radi jedan dan, prodavnice neprehrambenih proizvoda mogu biti zatvorene.

Na dan državnog i drugog praznika iz stava 1. ovog člana rade dežurne prodavnice i dežurne samousluge od 08,00 do 12,00 sati, a prvog radnog dana mogu biti zatvorene od 08,00 do 13,00 sati ili od 13,00 do 20,00 sati.

Član 31

Na Badnji dan, prodavnice prehrambenih proizvoda i samousluge rade od 08,00 do 16,00 sati, a prodavnice neprehrambenih proizvoda i trgovinski centri od 09,00 do 16,00 sati.

U danu, koji prethodi prazniku, u koji se ne radi dva dana, rade:

1. prodavnice prehrambenih proizvoda i samousluge od 08,00 do 18,00 sati, prodavnice neprehrambenih proizvoda i trgovinski centri od 09,00 do 18,00 sati;

2. zanatski objekti za proizvodnju i prodaju hleba, bureka i peciva od 06,00 do 12,00 sati;

3. benzinske stanice na izlazima iz grada od 00,00 do 24,00 sata, a ostale benzinske stanice u gradu od 06,00 do 20,00 sati.

Ako dan uoči praznika pada u nedelju, radno vreme objekata iz stava 2. ovog člana biće kao nedeljom.

Član 32

Na dan državnog i drugog praznika kada se ne radi dva dana, prvog dana praznika dežurne prodavnice i samousluge mogu biti zatvorene, a drugog dana praznika rade dežurne prodavnice i samousluge u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.

Ukoliko državni praznik iz stava 1. ovog člana padne u subotu ili nedelju, pa se u tom slučaju ne radi tri dana, trećeg dana će raditi sve prodavnice prehrambene robe i samousluge u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.

Član 33

U dane Vaskršnjih praznika u periodu od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa (četiri neradna dana), prodavnice prehrambenih proizvoda radiće po sledećem rasporedu:

– prvi dan praznika – Veliki petak, dežurne prodavnice i samousluge od 08,00 do 12,00 sati;

– drugog dana praznika – subota, sve prodavnice i samousluge od 08,00 do 13,00 sati;

– treći dan praznika – Vaskrs, dežurne prodavnice i samousluge mogu biti zatvorene;

– četvrti dan praznika – drugi dan Vaskrsa, dežurne prodavnice i samousluge od 08,00 do 12,00 sati.

Ukoliko praznovanje državnih i drugih praznika pada u isti dan, peti dan praznika biće otvorene sve prehrambene prodavnice i samousluge od 08,00 do 12,00 sati.

Radno vreme trgovinskih i zanatskih objekata u dane državnih i drugih praznika i drugih neradnih dana može biti duže od radnog vremena određenog ovom odlukom.

Član 34

U dane državnih i drugih praznika rade:

– ugostiteljski objekti iz čl. 6, 7. i 8. ove odluke, u vremenu određenom u skladu sa navedenim članovima;

– benzinske stanice na izlazima iz grada neprekidno, a ostale benzinske stanice u gradu od 06,00 do 20,00 sati.

Izuzetno od stava 1. alineja 1. ovog člana, u dane kada se praznuje državni praznik Nova godina (31. decembar, 1. i 2. januar), kao i 13. i 14. januara, ugostiteljski objekti iz člana 8. ove odluke, mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata i emitovati muziku ili priređivati muzički program.

VI NADZOR

Član 35

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda nadležna za poslove privrede.

Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši komunalna inspekcija gradske opštine.

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašćen da u skladu sa zakonom:

– naredi izvršenje utvrđenih obaveza i preduzimanje mera i radnji u određenom roku;

– zabrani rad duži od radnog vremena određenog odredbama člana 8. stav 1. ove odluke;

– zabrani rad duži od radnog vremena određenog ovom odlukom u trajanju od 30 dana, ako se produženim radom uznemiravaju građani koji stanuju ili rade u susedstvu, (član 15. stav 3. i član 23.);

– zabrani rad duži od radnog vremena određenog ovom odlukom u trajanju od 60 dana, ako se produženim radom ponovi uznemiravanje građana koji stanuju ili rade u susedstvu (član 15. stav 3. i član 23.);

– preduzme i druge mere za koje je ovlašćen.

Kontrolu nad primenom ove odluke u skladu sa zakonom vrši komunalna policija.

Član 36

Privredni subjekti na koje se ova odluka odnosi, dužni su da komunalnom inspektoru, odnosno komunalnom policajcu, omoguće nesmetano vršenje poslova, stave na uvid potrebna dokumenta i da u roku koji inspektor odredi izvrše nalog inspektora.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 37

Novčanom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

– ako u obavljanju ugostiteljske, zanatske ili trgovinske delatnosti, emitovanjem buke izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja, korišćenjem muzičkih instrumenata i drugih zvučnih uređaja, kao i uznemiravanje građana mehaničkim izvorima buke i zvučnim signalima, vikom, emitovanjem isparenja, nadražujućih mirisa i drugo u skladu sa zakonom uznemirava građane koji stanuju ili rade u susedstvu (član 4. st. 4. i 5.);

– ako ugostiteljsku, zanatsku ili trgovinsku delatnost ne obavlja u vreme i na način određen čl. 6-13, 15, 17-23. i 28-34. ove odluke;

– ako ne postupa u skladu sa članom 4. stav 3, članom 7. stav 2, članom 8. stav 3. i članom 24. stav 3. ove odluke;

– ako ne postupi u skladu sa članom 8. stav 2. ove odluke;

– ako ne postupi u skladu sa članom 27. ove odluke;

– ako ne postupa u skladu sa članom 36. ove odluke;

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.500 do 75.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 do 250.000 dinara.

Član 38*

Novčanom kaznom od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice i preduzetnik ako:

– ne postupa u skladu sa članom 4. stav 1. ove odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 5.000 dinara.

Novčanu kaznu iz st. 1. i 2. ovog člana naplaćuje na licu mesta komunalni inspektor odnosno komunalni policajac.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39

Privredni subjekti su dužni da usklade radno vreme svog objekta sa odredbama ove odluke u roku od 90 dana, od dana njenog stupanja na snagu.

Član 40

Gradsko veće doneće akt kojim će se propisati postupak uslovi i kriterijumi pod kojima ugostiteljski objekti iz člana 8. st. 1. i 2. ove odluke mogu raditi i duže od maksimalno utvrđenog radnog vremena i emitovati muziku ili priređivati muzički program u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 41

Upravni postupci koji su započeti a nisu pravnosnažno okončani do dana stupanja na snagu ove odluke nastaviće se po odredbama ove odluke.

Član 42

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o radnom vremenu u određenim delatnostima i na određenim poslovima na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 6/90, 16/90, 22/92, 27/92, 9/93, 13/93, 31/93, 4/94, 12/94, 17/95, 6/99, 3/02, 12/04 i 42/09).

Član 43

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Beograda“.

 

 

Servis računara online zakazivanje