Odluka o odobrenju troškova za poklon deci zaposlenih za Novu godinu i Božić

Servis računara online zakazivanje

Vidi neoporeziv iznos poklona deci zaposlenih

Na osnovu člana 192. i 119. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009) a u vezi sa članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001, 80/2002, … 50/2011, 91/2011 – odlukaUSi 7/2012) Direktor privrednog društva/preduzetnik „__“ iz Beograda dana __. 20__. godine donosi

 Odluku o odobrenju troškova za poklon deci zaposlenih

Član 1.

Odobravaju se troškovi za poklon deci zaposlenih starosti do 15 godine za Novu Godinu i Božić u pojedinačnom iznosu po detetu koji je prema propisima utvrđen kao neoporeziv.

 Član 2.

Troškovi iz člana 1. ove Odluke iznose ukupno ___ dinara tj. __ deteta starosti do 15 godina x ___ dinara.

 Član 3.

Troškovi iz ove Odluke terete troškove poslovanja privrednog društva/preduzetnika.

Direktor privrednog društva/preduzetnik

_________________________

 

Servis računara online zakazivanje