Odluka o odobrenju troškova reprezentacije

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 224. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor privrednog društva „__“ d.o.o. iz __ dana __. 201_. godine donosi

O D L U K U

o odobrenju troškova reprezentacije

 Član 1.

Odobrava se davanje poklona – __ koje će se dati na poklon poslovnom partneru ___ iz firme ___ iz ___

Vrednost poklona iz stava 1. ove Odluke iznosi od __ dinara.

Član 2.

Poklon iz člana 1. ove Odluke će se predati poslovnom partneru prilikom održavanja Sajma __ koji se održava u __, meseca __ 201_. godine.

Član 3.

Iznos troškova reprezentacije iz stava 1. ove Odluke pada na teret troškova poslovanja privrednog društva.

 

 

 

Direktor

______________________

___

 

 

 

Servis računara online zakazivanje