Odluka o isplati regresa

Pravo na regres imaju :

  1. Zaposleni na neodređeno vreme i oni koji su na određeno vreme ali imaju više od šest meseci rada – pun regres,
  2. Ako zaposleni prvi put zasniva radni odnos ili u kalendarskoj godini nema 6 meseci neprekidnog rada:
    • stiče pravo da koristi godišnji odmor posle šest meseci rada i ovaj zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora (srazmeran deo) za mesec dana rada u kalendarskoj godini,
    • u zavisnosti od odredbe opšteg akta o radnim odnosima kod poslodavca koji to reguliše regres za godišnji odmor može da dobije ili u punom iznosu ili u srazmernom delu koliko mu i pripada godišnji odmor (napr. za 4 meseca rada – 7 dana godišnjeg odmora i 33% regresa (20 dana x 33%).

U svakom slučaju visina i dužina godišnjeg odmora i visina i pravo na regres moraju da budu regulisani opštim aktom privrednog društva/preduzetnika.

———————————————————————————————————————————–

Na osnovu člana 157. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik Srbije 36/2011; 99/2011) Direktor privrednog društva/preduzetnik “__ ” iz __ dana __. 20__. godine donosi

 

 

Odluku o isplati regresa

Član 1.

Odobrava se isplata regresa za korišćenje godišnjeg odmora za 20__. godinu svim zaposlenim koji imaju više od 6 meseci neprekidnog rada.

Član 2.

Iznos regresa koji će se isplatiti zaposlenima iznosi ___ dinara neto.

Član 3.

Obračun poreza i doprinosa na iznos regresa iz člana 2. ove Odluke izvršiće knjigovodstvena agencija privrednog društva/preduzetnik.

 

Direktor privrednog društva/preduzetnik

_________________________