Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige

Servis računara online zakazivanje

Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige

 

 „Odredbom člana 34. st. 1, 2. i 4. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010 i 24/2011 – dalje: Zakon) propisano je da za imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine, ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene. Od obaveze iz stava 1. tog člana izuzima se obveznik koji ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji koji porez plaća na pravo iz člana 2. Zakona, na poljoprivrednom, odnosno šumskom zemljištu. Prijava iz tog člana se podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nepokretnost nalazi.

Prema odredbi člana 32. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2010), poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu, za imovinu za koju je podneta poreska prijava i za imovinu za koju nije podneta poreska prijava, nakon donošenja podzakonskih akata kojima će se urediti način i postupak utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, odnosno obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, a najkasnije do 31.12.2011. godine, dužni su da nadležnim organima jedinica lokalne samouprave podnesu sledeći obveznici poreza na imovinu:

  1. fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti i vode poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, odnosno po sistemu prostog knjigovodstva u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na dohodak građana – za imovinu koja im ne služi za obavljanje delatnosti;
  2. fizička lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti i porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod;
  3. lica koja ne vode poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji.

Svi obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige (obveznici bliže pobrojani u odredbi člana 32. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu) dužni su da, nakon donošenja podzakonskih akata kojima će se urediti način i postupak utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, odnosno obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, a najkasnije do 31.12.2011. godine, podnesu „nove“ poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu, kako za imovinu za koju prijavu nisu podneli – iako su to po Zakonu bili dužni, tako i za imovinu za koju su podneli poresku prijavu (što znači i ako na toj imovini nije došlo do promena od uticaja na visinu poreske obaveze), osim za poljoprivredno i šumsko zemljište.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-03-246/2011-04 od 16.05.2011. godine 

 

Servis računara online zakazivanje