Lex Romana Burgundionum

Servis računara online zakazivanje

Izvor : http://sr.wikipedia.org/wiki/Lex_Romana_Burgundionum

 

Lex Romana Burgundionum 

Lex Burgundionum je bio zakon Burgunda, koje je objavio kralj Gundobad. U njemu je kodifikovao običajno pravo Burgunda, ali ga je primenjivao u odnosima između Burgunda i Rimljana.

Tokom perioda dominata, varvarski narodi su naselili teritoriju Rimskog carstva, a Rimljani su često bili prinuđeni da im daju status saveznika i omoguće da žive po sopstvenom pravu. Tako su na teritoriji Rima varvari živeli po jednom, a starosedeoci po drugom pravu. U odnosima Rimljana i varvara primenjivali su rimsko vulgarizovano pravo. Nakon propasti Zapadnog rimskog carstva ovaj princip personalnog prava je zadržan, zbog velike razlike na stupnjevima civilizacijskog razvoja između Varvara i Rimljana. Varvarski vladari su stoga pored zbornika varvarskog običajnog prava donosili i zbornike rimskog prava. Tako je burgundski kralj Gundobad samo za svoje rimske podanike početkom 6. veka izdao lex Romana Burgundionum. Njegova država je zahvatala prostor istočne Galije i nalazila se između Franaka na severu, Vizigota na zapadu i Ostrogota na istoku. Kako je Gundobad bio nezavisan vladar, zbornik je izdao u formi zakona. Materija je preuzeta iz Gregorijanovog, Hermogenijanovog i Teodosijevog kodeksa, Posleteodosijanskih novela, Gajevih Institucija i burgundskog prava. Zbornik sadrži odredbe iz raznih oblasti prava, pre svega iz obligacionog i stvarnog, a bio je kratko na snazi jer je potisnut sa lex Romana Wisigothorum iz 506. g.

 

Servis računara online zakazivanje