Kontrolnik uvoza robe – MODEL

          Kontrolnik uvoza robe         Broj ______

 

 

Podaci iz ugovora-porudžbenice  
  Sedište, zemlja i adresa
Posrednik
Sedište, zemlja i adresa
Procenat provizije
Dobavljač
Sedište i adresa
Država
          Roba Vrsta robe Količina Vrednost robe u valuti
Ukupno vrednost robe u valuti  
Zemlja uvoza robe
Vrsta posla
Režim uvoza
Paritet isporuke
Rok isporuke
Plaćanje / banka
Način plaćanja
Rok plaćanja
Primedba
Odobrenje – broj rešenja nadležnog saveznog organa
Isprave o realizaciji spoljnotrgovinskog posla
Jedinstvena carinska isprava Redni broj

1

2 3 4 5

6

Broj JCI
Datum JCI
Carinska isp. – CI broj
Faktura-broj i datum
Vrsta robe
Tarifni broj
Režim i namena
Količina
Vrednost robe u valuti
Ukupno  
   
Plaćanje uvoza robe Redni broj

1

2 3 4 5

6

Broj naloga banke
Datum izvršenog plaćanja
Iznos u stranoj valuti
Vrsta robe
Ukupno  
Napomena
Pravdanje razlike u vrednosti Redni broj

1

2 3 4 5

6

Broj odluke nadležnog organa – banke koja osigurava posao
Datum odluke
Iznos u stranoj valuti
Ukupno  
Napomena
OSTALO Naziv i sedište
Matični broj
PIB broj
Kamion broj
CMR broj
EUR1 broj
Sanitarno uverenje broj
Proizvođač uvozne robe
Robna dokumenta
Carina i carinske dažbine
Špediterski troškovi
Fitosanitarno uverenje
Bankarski troškovi
Transportni troškovi
Zavisni troškovi
NAPOMENA
Overava ___________________