Kako se utvrđuje dan nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu

Servis računara online zakazivanje

Kako se utvrđuje dan nastanka obaveze po osnovu poreza na imovinu

„Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

Kada je predmet oporezivanja porezom na imovinu pravo svojine na nepokretnosti koje je stečeno po osnovu ugovora o kupoprodaji, danom sticanja prava u smislu navedene odredbe smatra se dan zaključenja ugovora u skladu sa zakonom kojim se uređuje promet nepokretnosti.

* * *

Prema odredbi člana 10. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon), obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-00062/2015-04 od 30.03.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje