Izvršavanje privremenih i povremenih poslova preko omladinske ili studentske zadruge

Servis računara online zakazivanje

Izvršavanje privremenih i povremenih poslova preko omladinske ili studentske zadruge

„U članu 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:

  • nezaposlenim licem;
  • zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena;
  • korisnikom starosne penzije.

Ugovor se zaključuje u pisanom obliku.

Prema članu 198. navedenog zakona, poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina.

Prema tome, poslodavac zaključuje ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova (član 197. Zakona). Poslodavac može da radno angažuje lice koje je član omladinske i studentske zadruge za obavljanje privremenih i povremenih poslova (član 198. Zakona). U ovom slučaju omladinska i studentska zadruga predstavlja treću stranu u radnom angažovanju lica na privremenim i povremenim poslovima i u tom svojstvu ostvaruju određene obaveze prema propisima o obaveznom socijalnom osiguranju.

Nema smetnji da omladinska i studentska zadruga zaključe ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa određenim licem radi obavljanja poslova za potrebe te zadruge, nezavisno od toga da li je to lice član te zadruge ili ne. U ovom slučaju zadruga je poslodavac u smislu člana 197. Zakona, a ne treća strana u tom odnosu kao što je to slučaj kod radnog angažovanja u skladu sa članom 198. Zakona.

Takođe treba napomenuti da za radno angažovanje na privremenim i povremenim poslovima pravni osnov može da bude čl. 197. ili 198. Zakona, a ne odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013).“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-220/2013-02 od 14.03.2014. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje