Konvencija o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije

Uredba o ratifikaciji konvencije o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 11/80   Član 1 Ratifikuje se Konvencija o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije, potpisana 11. maja 1977. godine u Beogradu, u originalu na francuskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Konvencije u originalu na francuskom […]

Konvencija između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju

Sadržaj : Uredba o ratifikaciji Konvencije između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Danske o socijalnom osiguranju  (Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 5/80) Uredba o ratifikaciji amandmana na Konvenciju o socijalnom osiguranju između Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Kraljevine Danske od 22. juna 1977. godine (Sl.list SFRJ –Međunarodni ugovori br. 6/85) ********************************** Uredba o ratifikaciji Konvencije između Socijalističke Federativne […]

Konvencij između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske o socijalnom osiguranju, sa protokolom uz Konvenciju i Sporazuma o primeni konvencije o socijalnom osiguranju

Uredba o ratifikaciji konvencije između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske o socijalnom osiguranju, sa protokolom uz Konvenciju i Sporazuma o primeni konvencije o socijalnom osiguranju Sl.list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 12/79   ČLAN 1 Ratifikuje se Konvencija između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Švedske o socijalnom osiguranju, sa Protokolom uz Konvenciju i Sporazum o […]

Sporazum između Republike Srbije i Republike Kipar o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Kipar o socijalnoj sigurnosti  Sl.glasnik RS  – Međunarodni ugovori br.12/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Kipar o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Nikoziji, 20. maja 2010. godine, u originalu na srpskom, grčkom i engleskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma između Republike Srbije i […]

Sporazum između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 11/2011 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Beogradu, 19. septembra 2011. godine, u originalu na srpskom i bugarskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma između Republike Srbije i Republike […]

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 10/2014 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Budimpešti, 29. novembra 2013. godine, u originalu na srpskom i mađarskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma između Republike Srbije […]

Sporazum između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti Sl.glasnik RS  – Međunarodni ugovori br. 1/2010 ČLAN 1 Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Turske o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Beogradu, 26. oktobra 2009. godine, u originalu na srpskom jeziku, turskom i engleskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma između Republike Srbije […]

Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije

Zakon o ratifikaciji Konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Socijalističke Narodne Libijeske Arapske Džamahirije Sl.list SFRJ br. 1/90 – Međunarodni ugovori br. 1/90 ČLAN 1 Ratifikuje se Sporazum o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije, potpisan 6. aprila 1989. godine u Beogradu, u originalu na srpskohrvatskom i arapskom jeziku. […]

Sporazum o socijalnom osiguranju između SFRJ i Arapske Republike Egipat o socijalnom osiguranju

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socijalnom osiguranju između SFRJ i Arapske Republike Egipat o socijalnom osiguranju Sl.glasnik RS – Međunarodni ugovori br. 12/88 ČLAN 1 Ratifikuje se Sporazum o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Arapske Republike Egipat, potpisan 27. juna 1987. godine u Kairu, u originalu na srpskohrvatskom, arapskom i engleskom jeziku. ČLAN 2 Tekst Sporazuma […]