Potvrda o volontiranju kao dokaz o radnom iskustvu

Potvrda o volontiranju kao dokaz o radnom iskustvu   „Prema članu 24. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), uslovi za rad na određenim poslovima utvrđuju se zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, koji donosi direktor, odnosno preduzetnik. Zakonom nije definisano radno iskustvo kao uslov za […]

Ponuda za zaključivanje aneksa ugovora o radu data za vreme bolovanja

Ponuda za zaključivanje aneksa ugovora o radu data za vreme bolovanja    „Odredbom člana 171. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) radi premeštaja na drugi odgovarajući posao (posao za […]

Razlika između preraspodele radnog vremena i prekovremenog rada

Razlika između preraspodele radnog vremena i prekovremenog rada   „Članom 53. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, broj 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da je na zahtev poslodavca zaposleni dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je […]

Mirovanje radnog odnosa kod dva poslodavca

Mirovanje radnog odnosa kod dva poslodavca    „U članu 79. stav 1. tačka 4) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) propisano je da zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada, osim prava i obaveza za koje je zakonom, opštim aktom, odnosno ugovorom o […]

Mogućnost raspoređivanja zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima

Mogućnost raspoređivanja zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima   „Prema članu 81. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za […]

Nemogućnost prerastanja radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Nemogućnost prerastanja radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme   Iz obrazloženja: „U pravnosnažno okončanom postupku je utvrđeno da je tužilac zasnovao radni odnos kod tuženog na određeno vreme ugovorom o radu od 24.7.2006. godine, za obavljanje poslova čuvar – portir, na period od šest meseci, a počev od 25.7.2006. godine, […]

Prava zaposlenog u slučaju privremenog upućivanja na rad kod drugog poslodavca

Prava zaposlenog u slučaju privremenog upućivanja na rad kod drugog poslodavca     „U skladu sa članom 174. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovimradom, dat u zakup […]

Stručna sprema i raspoređivanje na druge poslove

Stručna sprema i raspoređivanje na druge poslove    „Članom 171. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) propisano je da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora o radu), između ostalog, radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potrebe procesa i organizacije rada; odgovarajućim poslom smatra se posao […]

Neplaćeno odsustvo i zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca

Neplaćeno odsustvo i zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 78, utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo), kao i da za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina […]

Radni odnos na određeno vreme

Radni odnos na određeno vreme   „Odredbama člana 23. ranije važećeg Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 70/2001 i 73/2001 – ispr. – dalje: raniji Zakon) bilo je propisano da radni odnos na određeno vreme može da se zasnuje za obavljanje određenih poslova samo za period koji neprekidno ili sa prekidima traje najduže tri […]