Mišljenja Ministarstva za rad o zaradama, naknadama zarada, troškova i drugih primanja

Mogućnost isplate viška (trinaesta plata) zaposlenima

Mogućnost isplate viška (trinaesta plata) zaposlenima „U članu 14. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), propisano je da se ugovorom o radu ili odlukom poslodavca može utvrditi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom. Ovo primanje zaposlenih ima karakter […]

Pravo na otpremninu za umrlog bračnog druga

Pravo na otpremninu za umrlog bračnog druga „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) poslodavac je dužan da zaposlenom, u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade. Ovo pravo ima zaposleni kome […]

Zarada supružnika i mogućnost refundacije poslodavcu (suprugu)

Zarada supružnika i mogućnost refundacije poslodavcu (suprugu) „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 45. jeste predviđena mogućnost sklapanja Ugovora za obavljanje poslova kućnog pomoćnog osoblja, koji se registruje kod nadležnog organa lokalne samouprave. Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16(2002 i 115/2005), u članu […]

Sudsko potraživanje novčane obaveze iz radnog odnosa, zastarelost

Sudsko potraživanje novčane obaveze iz radnog odnosa, zastarelost „Odredbom člana 186. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) utvrđeno je da je poslodavac dužan da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog […]

Minimalna zarada se obračunava i isplaćuje u visini propisane zarade važeće na dan isplate

Minimalna zarada se obračunava i isplaćuje u visini propisane zarade važeće na dan isplate „Odredbom člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) uređeno je da Vlada Republike Srbije donosi odluku o visini minimalne zarade ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 10 dana od dana […]

Pravo na otpremninu se ostvaruje samo za vreme provedeno u radnom odnosu a ne i za staž ostvaren po nekom drugom osnovu ni za staž sa uvećanim trajanjem (beneficiran)

Pravo na otpremninu se ostvaruje samo za vreme provedeno u radnom odnosu a ne i za staž ostvaren po nekom drugom osnovu ni za staž sa uvećanim trajanjem (beneficiran) „U skladu sa članom 158. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, u […]

Pravo na otpremninu po osnovu odlaska u penziju

Pravo na otpremninu po osnovu odlaska u penziju „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009) poslodavac je dužan da zaposlenom, u skladu sa opštim aktom, isplati otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosečne zarade. Ovo pravo ima zaposleni kome prestaje radni […]

Isplata zarade supružniku po osnovu ugovora o radu

Isplata zarade supružniku po osnovu ugovora o radu „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 45. jeste predviđena mogućnost sklapanja Ugovora za obavljanje poslova kućnog pomoćnog osoblja, koji se registruje kod nadležnog organa lokalne samouprave. Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 16(2002 i 115/2005), u […]

Uslov i osnov za isplatu minimalne zarade zaposlenima

Uslov i osnov za isplatu minimalne zarade zaposlenima „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 104. stav 1., utvrđeno je pravo zaposlenog na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu. Članom 105. stav 1. Zakona o radu propisano je da se zarada […]

Obaveza isplate zarade naime naknade štete zbog zabrane konkurencije

Obaveza isplate zarade naime naknade štete zbog zabrane konkurencije „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 162. predviđa mogućnost da poslodavac i zaposleni ugovorom o radu ugovore uslove zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa. Poslodavac se istovremeno obavezuje da zaposlenom isplati novčanu naknadu, o čijoj visini se dogovaraju, odnosno koju […]