Mišljenja Ministarstva za rad o zaradama, naknadama zarada, troškova i drugih primanja

Pravo na otpremninu i staž (više mišljenja)

Pravo na otpremninu i staž (više mišljenja) „Prema članu 158. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), poslodavac je dužan da, pre otkaza ugovora o radu, zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena kod poslodavca, u smislu člana 179. tačka 9) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom i […]

Umanjenje zarade zbog nepoštovanja radnog vremena

Umanjenje zarade zbog nepoštovanja radnog vremena   „Članom 179. tačka 3) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da […]

Potraživanja zaposlenih od poslodavaca nad kojima je pokrenut stečajni postupak

Potraživanja zaposlenih od poslodavaca nad kojima je pokrenut stečajni postupak   „Čl. 124-146. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) predviđeno je pravo na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak (dalje: potraživanje). Pravo na isplatu potraživanja, u skladu sa Zakonom, ima zaposleni koji […]

Mogućnost smanjenja zarade zaposlenog ako zaposleni ne poštuje radno vreme ili ne ostvaruje potreban radni učinak

Mogućnost smanjenja zarade zaposlenog ako zaposleni ne poštuje radno vreme ili ne ostvaruje potreban radni učinak „Članom 179. tačka 3) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno […]

Troškovi dolaska na posao i odlaska sa posla

Troškovi dolaska na posao i odlaska sa posla (više mišljenja) „Članom 118. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte […]

Pravo na otpremninu zaposlenog na određeno vreme zbog prestanka radnog odnosa (odlazak u penziju)

Pravo na otpremninu zaposlenog na određeno vreme zbog prestanka radnog odnosa (odlazak u penziju) „U članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati otpremninu pri odlasku u penziju, u visini utvrđenoj opštim aktom, a […]

Službeni put u inostranstvu i mogućnost umanjenja dnevnica

Službeni put u inostranstvu i mogućnost umanjenja dnevnica „U članu 22. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 98/2007 – prečišćen tekst) propisano je da se iznos dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo umanjuje za 60% ako je obezbeđena besplatna ishrana. Prema tome, ako kod poslodavca sa statusom […]

Zarada koja se uzima za obračun otpremnine

Zarada koja se uzima za obračun otpremnine „U članu 158. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisana je obaveza poslodavaca da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. tačka 9) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o […]

Umanjenje dnevnice naime obezbeđenja besplatne ishrane

Umanjenje dnevnice naime obezbeđenja besplatne ishrane „U članu 22. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 98/2007 – prečišćen tekst) propisano je da se iznos dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo umanjuje za 60% ako je obezbeđena besplatna ishrana. Prema tome, ako kod poslodavca sa statusom privrednog društva […]

Obaveza dostavljanja obračuna zarade zaposlenom

Obaveza dostavljanja obračuna zarade zaposlenom „U članu 121. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun. Poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, […]