Mišljenja Ministarstva za rad o zaradama, naknadama zarada, troškova i drugih primanja

Gubitak prava na subvenciju plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlena lica usled sprovođenja statusne promene

Gubitak prava na subvenciju plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlena lica usled sprovođenja statusne promene „U slučaju kada je poslodavac („xxx“ d.o.o.) tokom 2006. i 2007. godine zaposlio tri novozaposlena lica mlađa od 30 godina, za koja je koristio oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, pa je u toku korišćenja oslobođenja […]

Pravo na naknadu troškova za prevoz, ishranu, godišnji odmor, plaćeno odsustvo i drugih troškova zaposlenom koji radi kod dva zavisna poslodavca

Pravo na naknadu troškova za prevoz, ishranu, godišnji odmor, plaćeno odsustvo i drugih troškova zaposlenom koji radi kod dva zavisna poslodavca „Članom 40. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima sva prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu […]

Uvećana zarada za povremeno uvedene časove rada u drugoj ili trećoj smeni

Uvećana zarada za povremeno uvedene časove rada u drugoj ili trećoj smeni   „U članu 108. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), propisano je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad noću i rad u […]

Dokaz o ispunjenosti uslova za isplatu jubilarne nagrade

Dokaz o ispunjenosti uslova za isplatu jubilarne nagrade   „U skladu sa članom 120. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) opštim aktom, odnosno ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na: jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć; druga primanja. Prema tome, kolektivnim ugovorom, kao opštim aktom, može […]

Samo godine rada provedene u radnom odnosu ulaze u obračun uvećane zarade po osnovu „minulog rada“

Samo godine rada provedene u radnom odnosu ulaze u obračun uvećane zarade po osnovu „minulog rada“ „Prema članu 108. stav 1. tačka 4) i stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu […]

Da li zaposleni na određeno vreme ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju

Da li zaposleni na određeno vreme ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju „U članu 119. stav 1. tačka 1) i stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac dužan, u skladu sa opštim aktom, da zaposlenom isplati otpremninu pri odlasku […]

Rad u smenama i njegovo vrednovanje u zaradi (osnovnoj ili uvećanoj)

Rad u smenama i njegovo vrednovanje u zaradi (osnovnoj ili uvećanoj) „Odredbom člana 108. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), utvrđeno je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad u smenama, ako takav rad nije […]

Isplata minimalne zarade usled prekida rada zbog smanjenja posla bez krivice zaposlenog

Isplata minimalne zarade usled prekida rada zbog smanjenja posla bez krivice zaposlenog „U članu 111. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i puno radno vreme, odnosno radno vreme koje se izjednačava sa punim […]

Obračun prekovremenog rada i pravo na uvećanu zaradu po osnovu kriterijuma „minuli rad“

Obračun prekovremenog rada i pravo na uvećanu zaradu po osnovu kriterijuma „minuli rad“ „Preraspodela radnog vremena regulisana je odredbama čl. 57. do 61. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), a prekovremeni rad odredbama čl. 53. i 54. istog zakona. Prema članu 58. Zakona preraspodela radnog vremena ne […]

Pravo na minuli rad za vreme provedeno van radnog odnosa

Pravo na minuli rad za vreme provedeno van radnog odnosa „U skladu sa članom 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, po osnovu vremena provedenog na radu za […]