U kom obimu zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje prava iz radnog odnosa

U kom obimu zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ostvaruje prava iz radnog odnosa „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), u članu 40. propisuje da zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima sva prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina […]