Prestanak radnog odnosa – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja

Uslovi za prestanak radnog odnosa – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja „U skladu sa članom 175. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju. […]

Status zaposlenog u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

Status zaposlenog u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa „U skladu sa članom 191. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), ako sud donese pravnosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, sud će odlučiti da se zaposleni vrati na rad, ako zaposleni to zahteva. U […]

Probni rad i otkaz ugovora o radu

Probni rad i otkaz ugovora o radu „U članu 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da se ugovorom o radu može ugovoriti probni rad. Probni rad može da traje najduže šest meseci. Za vreme probnog rada poslodavac i zaposleni mogu da otkažu ugovor o radu […]

Forma pismenog otkaza radnog odnosa zaposlenog

Forma pismenog otkaza radnog odnosa zaposlenog „Članom 178. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) utvrđeno je da zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu. Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka […]

Prestanak radnog odnosa na određeno vreme – Izvod iz presude Vrhovnog suda Srbije

Prestanak radnog odnosa na određeno vreme – Izvod iz presude Vrhovnog suda Srbije   Iz obrazloženja: „Radni odnos tužilji prestao je zakonito na osnovu odredbe člana 175. Zakona o radu (dalje: Zakon), stupio na snagu 23.3.2005. godine. Navedenom odredbom propisano je da radni odnos prestaje istekom roka za koji je zasnovan. Kako je tužilja rešenjem […]

Odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenog na određeno vreme, ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme

Odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenog na određeno vreme, ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 37. propisano je da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u […]