Potvrda o bolovanju i otkaz ugovora o radu

Potvrda o bolovanju i otkaz ugovora o radu „Prema članu 103. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) zaposleni je dužan da, najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, o tome dostavi poslodavcu potvrdu lekara koja […]

Rešenje inspektora rada o odlaganju izvršenja otkaza radnog odnosa

Rešenje inspektora rada o odlaganju izvršenja otkaza radnog odnosa   „U članu 271. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) je propisano da ako inspektor rada nađe da je rešenjem poslodavca o otkazu ugovora o radu očigledno povređeno pravo zaposlenog, a zaposleni je poveo radni spor, na zahtev […]

Otkaz radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja

Otkaz radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon), u članu 103. stav 5. propisano je da, ako poslodavac posumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada u smislu stava 1. ovog člana, može da podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti […]

Otkaz radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada

Otkaz radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada „Prema članu 271. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), ako inspektor rada nađe da je rešenjem poslodavca o otkazu ugovora o radu očigledno povređeno pravo zaposlenog, a zaposleni je poveo radni spor, na zahtev zaposlenog odložiće svojim rešenjem izvršenje tog rešenja […]

Samo odluka o prestanku radnog odnosa sačinjena u pismenom obliku proizvodi pravno dejstvo

Samo odluka o prestanku radnog odnosa sačinjena u pismenom obliku proizvodi pravno dejstvo „Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja, drugostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo, kada je obavezao tuženog da tužioca vrati na rad i rasporedi na poslove i radne zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima. Naime, odredbama čl. 175. do […]

Otkaz radnog odnosa, rokovi, postupak

Otkaz radnog odnosa, rokovi, postupak „U skladu sa članom 185. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), ugovor o radu otkazuje se rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta […]

Otkaz ugovora o radu i obaveštenje sindikata

Otkaz ugovora o radu i obaveštenje sindikata „Prema članu 180. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tač. 1) do 6) Zakona zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i […]

Dostavljanje upozorenja za otkaz sindikatu zaposlenog

Dostavljanje upozorenja za otkaz sindikatu zaposlenog „Prema članu 180. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tač. 1) do 6) Zakona zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da […]

Otkaz zaposlenog i rešenje o prestanku radnog odnosa

Otkaz zaposlenog i rešenje o prestanku radnog odnosa „Prema članu 178. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu. Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa. Iz […]

Prestanak radnog odnosa na osnovu pismenog otkaza zaposlenog

Prestanak radnog odnosa na osnovu pismenog otkaza zaposlenog „Prema članu 178. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu. Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa. Iz […]