Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika Sl. glasnik RS br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014   I UVODNE ODREDBE Obim primene uredbe Član 1 Ova uredba primenjuje se na državne službenike u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade, stručnim službama upravnih okruga, Državnom pravobranilaštvu, sudovima i javnim […]

Lice za bezbednost i zdravlje na radu je dužno da svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu

Lice za bezbednost i zdravlje na radu je dužno da svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu „Odredbom člana 4. tačka 17) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je da je: „Lice za bezbednost i zdravlje na radu jeste […]

Rok do koga poslodavac može dati otkaz zaposlenom zbog povrede radne obaveze ili krivičnog dela učinjenom na radu ili u vezi sa radom

Rok do koga poslodavac može dati otkaz zaposlenom zbog povrede radne obaveze ili krivičnog dela učinjenom na radu ili u vezi sa radom „Članom 184. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisano je da otkaz ugovora o radu iz člana 179. tač. 1), 2), […]

Periodični pregled vida zaposlenih za zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom je obaveza poslodavca

Periodični pregled vida zaposlenih za zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom je obaveza poslodavca   „Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom („Sl. glasnik RS“, br. 106/2009 i 93/2013 – dalje: Pravilnik) propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju […]

Obaveza poslodavca da zaposlenom pre otkaza ugovora o radu dâ upozorenje

Obaveza poslodavca da zaposlenom pre otkaza ugovora o radu dâ upozorenje „Član 179. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) predviđa da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu. Povreda […]

Slučajevi premeštaja zaposlenog u drugo mesto rada utvrđeni zakonom su postavljeni alternativno

Slučajevi premeštaja zaposlenog u drugo mesto rada utvrđeni zakonom su postavljeni alternativno „Prema članu 173. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada: ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno […]

Zaključivanje ugovora o dopunskom radu sa zaposlenim koji je već zaposlen na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom

Zaključivanje ugovora o dopunskom radu sa zaposlenim koji je već zaposlen na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom   „Članom 202. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor […]

Poslodavac ima diskreciono pravo i može da otkaže ugovor o radu na određeno vreme pre isteka vremena na koji je ugovor zaključen

Poslodavac ima diskreciono pravo i može da otkaže ugovor o radu  na određeno vreme pre isteka vremena na koji je ugovor zaključen   „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) je propisano da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u […]

Izveštaj o povredi na radu izdaje poslodavac i za zaposlenog koji je upućen na rad kod drugog pravnog lica ili preduzetnika

Izveštaj o povredi na radu izdaje poslodavac i za zaposlenog koji je upućen na rad kod drugog pravnog lica ili preduzetnika „Odredbom člana 4. tač. 1) i 2) Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je: „Zaposleni jeste domaće ili strano fizičko lice koje je u […]

Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od lica koje nema licencu

Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu od lica koje nema licencu „Odredbom člana 37. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005 – dalje: Zakon) propisano je: „Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih zaposlenih ili da angažuje pravno lice, […]