Zasnivanje radnog odnosa kod udruženja građana

Zasnivanje radnog odnosa kod udruženja građana   „Poslodavac u smislu Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) jeste domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica (član 5. stav 2. Zakona). Prema članu 30. Zakona ugovor o radu je obavezan akt […]

Status zaposlenog u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

Status zaposlenog u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa „U skladu sa članom 191. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), ako sud donese pravnosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, sud će odlučiti da se zaposleni vrati na rad, ako zaposleni to zahteva. U […]

Poslodavac kod koga je zaposleni radio pre prestanka radnog odnosa, dužan je da zaposlenom izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora

Poslodavac kod koga je zaposleni radio pre prestanka radnog odnosa, dužan je da zaposlenom izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 68. utvrđeno je da zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa zakonom. Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos […]

Raspoređivanje zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima i njegova zaštita

Raspoređivanje zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima i njegova zaštita   „Prema članu 81. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu […]

Pravo porodilje na porodiljsko odsustvo uslučaju zaposlenja posle rođenja deteta

Pravo porodilje na porodiljsko odsustvo uslučaju zaposlenja posle rođenja deteta    „U članu 94. st. 1. do 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege […]

Pravo na jubilarnu nagradu se utvrđuje opštim aktom

Pravo na jubilarnu nagradu se utvrđuje opštim aktom „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 120. tačka 1), propisano je da poslodavac može opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenog na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć. Ovim aktima utvrđuje se način isplate, visina jubilarne nagrade kao i […]

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog (sa modelom saglasnosti zaposlenog)

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog Zakon o radu Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 Zaštita zarade i naknade zarade Član 123 Poslodavac može novčano potraživanje prema zaposlenom naplatiti obustavljanjem od njegove zarade samo na osnovu pravnosnažne odluke suda, u slučajevima utvrđenim zakonom ili uz pristanak zaposlenog. Na osnovu […]

Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu

Zabrana konkurencije, obaveza isplate naknade zarade i mogućnost zahteva zaposlenom za štetu   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 162. predviđena je mogućnost da poslodavac i zaposleni ugovorom o radu ugovore uslove zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa. Zabrana konkurencije predstavlja nemogućnost obavljanja određenih poslova, koji […]

Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca i saglasnost zaposlenog

Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca i saglasnost zaposlenog   „U članu 174. st. 1. i 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), propisano je da zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u […]

Zasnivanje radnog odnosa sa pripravnikom

Zasnivanje radnog odnosa sa pripravnikom   „Saglasno članu 47. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i […]