Prava zaposlenog u slučaju privremenog upućivanja na rad kod drugog poslodavca

Prava zaposlenog u slučaju privremenog upućivanja na rad kod drugog poslodavca     „U skladu sa članom 174. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovimradom, dat u zakup […]

Otkaz radnog odnosa, rokovi, postupak

Otkaz radnog odnosa, rokovi, postupak „U skladu sa članom 185. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), ugovor o radu otkazuje se rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta […]

Stručna sprema i raspoređivanje na druge poslove

Stručna sprema i raspoređivanje na druge poslove    „Članom 171. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) propisano je da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora o radu), između ostalog, radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potrebe procesa i organizacije rada; odgovarajućim poslom smatra se posao […]

Vraćanje na rad direktora posle prestanka funkcije

Vraćanje na rad direktora posle prestanka funkcije „Odredbe Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) primenjuju se i na zaposlene u ustanovama socijalne zaštite. Članom 48. Zakona predviđeno je da direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme ili da obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog […]

Zarada se mora utvrditi ugovorom o radu u novčanom bruto iznosu

Zarada se mora utvrditi ugovorom o radu u novčanom bruto iznosu „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 104. stav 1, utvrđeno je pravo zaposlenog na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu. Članom 105. stav 1. Zakona o radu propisano je […]

Otkaz ugovora o radu i obaveštenje sindikata

Otkaz ugovora o radu i obaveštenje sindikata „Prema članu 180. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tač. 1) do 6) Zakona zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i […]

Dostavljanje upozorenja za otkaz sindikatu zaposlenog

Dostavljanje upozorenja za otkaz sindikatu zaposlenog „Prema članu 180. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tač. 1) do 6) Zakona zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da […]

Pravo na zaradu za rad na dan državnog praznika

Pravo na zaradu za rad na dan državnog praznika   „Prema članu 114. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na […]

Zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca ne može biti razlog za neplaćeno odsustvo

Zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca ne može biti razlog za neplaćeno odsustvo „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 78, utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo), kao i da za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, […]

Za vreme neplaćenog odsustva zaposleni ne može da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca jer je već u radnom odnosu

Za vreme neplaćenog odsustva zaposleni ne može da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca jer je već u radnom odnosu „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 78, utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo), kao i da za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom […]