Zakon o radnim odnosima u državnim organima

Zakon o radnim odnosima u državnim organima Sl.glasnik RS br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 , 83/2005, 23/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnih odnosa lica zaposlenih u ministarstvima, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, javnom pravobranilaštvu, organima za prekršaje i u službama […]

Pravilnik o dozvolama za rad

Pročitaj i : Zakon o zapošljavanju stranaca   Pravilnik o dozvolama za rad Sl.glasnik RS br. 94/2015   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad. Član 2 […]

Zakon o državnim službenicima

Zakon o državnim službenicima Sl.glasnik RS br. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009   Glava prva UVODNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava i dužnosti državnih službenika i pojedina prava i dužnosti nameštenika. Pojedina prava i dužnosti državnih službenika u pojedinim državnim organima mogu se posebnim zakonom urediti i drukčije […]

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Zakon o zdravstvenom osiguranju Sl.glasnik RS br. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012, 119/2012 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana, obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, organizacija i finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i druga pitanja od značaja za sistem zdravstvenog osiguranja. Član 2 U […]

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika Sl. glasnik RS br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014 I UVODNE ODREDBE Obim primene uredbe Član 1 Ova uredba primenjuje se na državne službenike u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade, stručnim službama upravnih okruga, Državnom pravobranilaštvu, sudovima i javnim tužilaštvima […]

Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita Sl. glasnik RS br. 16/2009, 84/2014 Sadržina uredbe Član 1 Ovom uredbom uređuje se program i način polaganja državnog stručnog ispita za rad u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, […]

Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije Sl. glasnik RS br. 71/2008, 44/2009, 37/2011, 19/2012, 86/2012, 102/2012, 56/2013, 87/2013, 64/2014 1. Obrazuje se Fond za mlade talente Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), kao evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, i to kao glava u okviru razdela Ministarstva omladine i sporta. 2. […]

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika Sl. glasnik RS br. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013   I OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika. Od čega se sastoji plata Član 2 Plata državnih službenika i nameštenika sastoji se od osnovne plate i […]

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Sl. glasnik RS br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, […]

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze Sl.glasnik RS br. 33/2010, 48/2010, 113/2013     1. OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, utvrđene Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, broj […]