Sadrži propise iz oblasti radnih odnosa, doprinosa, mišljenja Ministarstava, opšte i pojedinačne akte pravnih subjekata, rešenja, bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju sa drugim državama

Zarada, naknada zarade za rad stranca nerezidenta – direktora privrednog društva

Zarada, naknada zarade za rad stranca nerezidenta – direktora privrednog društva „1. Strani državljanin može zasnovati radni odnos u Republici Srbiji ako ispunjava opšte uslove utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktom za obavljanje poslova radnog mesta za koje zasniva radni odnos i posebne uslove utvrđene zakonom, saglasno članu 1. Zakona o uslovima za zasnivanje […]

Plaćeno odsustvo zbog davanja krvi

Plaćeno odsustvo zbog davanja krvi   „U skladu sa članom 77. stav 3. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo dva dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi. Prema tome, ovom odredbom zaposlenom se obezbeđuje plaćeno […]

Prestanak radnog odnosa – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja

Uslovi za prestanak radnog odnosa – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja „U skladu sa članom 175. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju. […]

Zasnivanje radnog odnosa kod udruženja građana

Zasnivanje radnog odnosa kod udruženja građana   „Poslodavac u smislu Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) jeste domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica (član 5. stav 2. Zakona). Prema članu 30. Zakona ugovor o radu je obavezan akt […]

Status zaposlenog u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

Status zaposlenog u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa „U skladu sa članom 191. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), ako sud donese pravnosnažnu odluku kojom je utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos, sud će odlučiti da se zaposleni vrati na rad, ako zaposleni to zahteva. U […]

Poslodavac kod koga je zaposleni radio pre prestanka radnog odnosa, dužan je da zaposlenom izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora

Poslodavac kod koga je zaposleni radio pre prestanka radnog odnosa, dužan je da zaposlenom izda potvrdu o iskorišćenom broju dana godišnjeg odmora „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 68. utvrđeno je da zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa zakonom. Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos […]

Raspoređivanje zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima i njegova zaštita

Raspoređivanje zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima i njegova zaštita   „Prema članu 81. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu […]

Pravo porodilje na porodiljsko odsustvo uslučaju zaposlenja posle rođenja deteta

Pravo porodilje na porodiljsko odsustvo uslučaju zaposlenja posle rođenja deteta    „U članu 94. st. 1. do 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege […]

Pravo na jubilarnu nagradu se utvrđuje opštim aktom

Pravo na jubilarnu nagradu se utvrđuje opštim aktom „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 120. tačka 1), propisano je da poslodavac može opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenog na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć. Ovim aktima utvrđuje se način isplate, visina jubilarne nagrade kao i […]

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog (sa modelom saglasnosti zaposlenog)

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog Zakon o radu Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 Zaštita zarade i naknade zarade Član 123 Poslodavac može novčano potraživanje prema zaposlenom naplatiti obustavljanjem od njegove zarade samo na osnovu pravnosnažne odluke suda, u slučajevima utvrđenim zakonom ili uz pristanak zaposlenog. Na osnovu […]