Sadrži propise iz oblasti radnih odnosa, doprinosa, mišljenja Ministarstava, opšte i pojedinačne akte pravnih subjekata, rešenja, bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju sa drugim državama

Da li poslodavac ima obavezu isplate naslednicima naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor zaposlenog kome je radni odnos prestao smrću

Da li poslodavac ima obavezu isplate naslednicima naknade štete za neiskorišćen godišnji odmor zaposlenog kome je radni odnos prestao smrću „Prema članu 175. stav 1. tačka 6) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), radni odnos prestaje smrću zaposlenog. S obzirom na to da su prava iz radnog odnosa […]

Ugovor o stručnom osposobljavanju i ugovor o stručnom usavršavanju su ugovori kojima se ne zasniva radni odnos već predstavljaju rad van radnog odnosa

Ugovor o stručnom osposobljavanju i ugovor o stručnom usavršavanju su ugovori kojima se ne zasniva radni odnos već predstavljaju rad van radnog odnosa „U skladu sa članom 201. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) ugovor o stručnom osposobljavanju može da se zaključi, radi obavljanja pripravničkog […]

Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva

Trudnici zaposlenoj na određeno vreme pripada pravo na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora ali nema osnova za novo produženje radnog odnosa posle prestanka porodiljskog odsustva   „U članu 187. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva […]

Kako se računa minuli rad po novom Zakonu o radu prililkom prekida rada kod istog poslodavca

Kako se računa minuli rad po novom Zakonu o radu prililkom prekida rada kod istog poslodavca „Članom 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) utvrđeno je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu po osnovu […]

Nije u suprotnosti sa Ustavom propisivanje većih prava u pogledu radnih odnosa u kolektivnom ugovoru od zakonom propisanih prava

Nije u suprotnosti sa Ustavom propisivanje većih prava u pogledu radnih odnosa u kolektivnom ugovoru od zakonom propisanih prava „Članom 8. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) utvrđeno je da se opštim aktom i ugovorom o radu mogu utvrditi veća prava i povoljniji […]

Otkaz ugovora o radu kada je ugovoren probni rad

Otkaz ugovora o radu kada je ugovoren probni rad „Članom 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu, koji ne može […]

Pravo poslodavca na otkaz ugovora o radu sa ugovorenim probnim radom

Pravo poslodavca na otkaz ugovora o radu sa ugovorenim probnim radom „Članom 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu, koji […]

Pravo na minuli rad kod povezanih lica

Pravo na minuli rad kod povezanih lica „Članom 8. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) utvrđeno je da se opštim aktom i ugovorom o radu mogu utvrditi veća prava i povoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrđenih zakonom, kao i druga prava […]

Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa

Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa „Članom 24. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisano je da za rad na određenim poslovima, izuzetno, mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja u skladu sa zakonom. […]

Pravo na ponovni obračun starosne penzije za preduzetnika – korisnika starosne penzije kada prestane da obavlja delatnost

Pravo na ponovni obračun starosne penzije za preduzetnika – korisnika starosne penzije kada prestane da obavlja delatnost „Svako lice koje po osnovu određenog radnog angažovanja ostvari odgovarajuću zaradu, odnosno naknadu, stiče svojstvo obavezno osiguranog lica u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. […]