Odluka o utvrđivanju prava zaposlenih na isplatu jubilarne nagrade DO neoporezivog iznosa

Vidi neoporeziv iznos jubilarne nagrade Na osnovu člana 192. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009) a u vezi sa članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001; 80/2002; 135/2004; 62/2006 i 65/2006) Direktor privrednog društva/preduzetnik „__“ iz Beograda dana __. 20__. godine donosi   Odluku o utvrđivanju prava […]

Odluku o odobrenju isplate jubilarne nagrade iznad neoporezivog iznosa

Vidi neoporeziv iznos jubilarne nagrade Na osnovu člana 192. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009) a u vezi sa članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001; 80/2002; 135/2004; 62/2006 i 65/2006) Direktor privrednog društva/preduzetnik „__“ iz Beograda dana __. 20__. godine donosi   Odluku o odobrenju isplate […]

Ugovor o stipendiranju sa Odlukom o isplati stipendije

Ugovor se zaključuje sa fizičkim licem starosti do 25 godina najviše (jer redovno školovanje traje do 26 godine). Uglavnom se zaključuju ugovori sa brucošima jer njihovo školvanje najviše traje. Svakog meseca propisan neoporezivi iznos se podiže ili nalogom za isplatu ili uplatom na tekći račun. U neoporezivi iznos stipendije uračunati su i svi drugi troškovi […]

Upozorenje zaposlenog/e na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

„__“ D.o.o. __, ul. __ br. __ Matični broj __ Delovodni broj __ U __, __.201_. god.   Na osnovu ovlašćenja iz člana 192. Zakona o radu a u vezi sa članom 179. tačka 2. i tačka 3. i članom 180. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik RS 24/2005, 61/2005 i 54/2009) daje se UPOZORENjE ZAPOSLENOG/ZAPOSLENE […]

Porodiljsko odsustvo – modeli i propisi

Na osnovu člana 69. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik Srbije 24,61/2005, 54/2009) direktor „___“  D.o.o. iz __ dana _.201_. godine donosi  RESENJE O PORODILJSKOM ODSUSTVU Zaposlenoj __ na radnom mestu „_“ određuje se odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja u ukupnom trajanju od 365 dana. Pravo se koristi za __ (prvo, drugo..) […]

Odluka o isplati regresa

Pravo na regres imaju : Zaposleni na neodređeno vreme i oni koji su na određeno vreme ali imaju više od šest meseci rada – pun regres, Ako zaposleni prvi put zasniva radni odnos ili u kalendarskoj godini nema 6 meseci neprekidnog rada: stiče pravo da koristi godišnji odmor posle šest meseci rada i ovaj zaposleni […]

Odluku o isplati solidarne pomoći iznad neoporezivog iznosa

Vidi neoporeziv iznos solidarne pomoći Na osnovu člana 192. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005) a u vezi sa članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001; 80/2002; 135/2004; 62/2006 i 65/2006) Direktor privrednog društva/preduzetnik „__“ iz Beograda dana __. 20__. godine donosi Odluku o isplati solidarne pomoći iznad […]

Odluka o odobrenju troškova za poklon deci zaposlenih za Novu godinu i Božić

Vidi neoporeziv iznos poklona deci zaposlenih Na osnovu člana 192. i 119. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009) a u vezi sa članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001, 80/2002, … 50/2011, 91/2011 – odlukaUSi 7/2012) Direktor privrednog društva/preduzetnik „__“ iz Beograda dana __. 20__. godine donosi  Odluku o odobrenju […]

Model ugovora o radnom odnosu na određeno vreme

Ugovaranje radnog odnosa na određeno vreme može da se vrši na 2 načina i u zavisnosti od toga koji način je izabran, zavisi i dan prestanka radnog odnosa: ako se radni odnos ugovori formulacijom „DO __ meseci (ili dana)“ – tada radni odnos može da prestane BILO KADA u toku tog vremena ako se trajanje […]

Odluku o isplati naknade za ishranu u toku rada

Na osnovu člana 192. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009) a u vezi sa članom 9. i 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001, 80/2002, … 50/2011, 91/2011 – odlukaUSi 7/2012) Direktor privrednog društva/preduzetnik „__“ iz Beograda dana __. 20__. godine donosi   Odluku o isplati naknade za […]