Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata

Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata Sl.glasnik RS br. 41/2010, 48/2012   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalno tehnički i sanitarno-higijenski uslovi za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu. II […]

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u ugostiteljskom objektu za smeštaj

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u ugostiteljskom objektu za smeštaj Sl.glasnik RS br. 96/2009   Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja evidencije gostiju u ugostiteljskom objektu za smeštaj (u daljem tekstu: objekat za smeštaj). Član 2 U objektu za smeštaj vodi se evidencija gostiju kojima se […]

Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu

Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu Sl.glasnik RS br. 41/2010, 48/2012   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički i sanitarno-higijenski uslovi koje moraju da ispunjavaju objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti i u […]

Zakon o zadrugama

Zakon o zadrugama Sl.list SRJ br. 112/2015   I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravni položaj zadruga, njihovo osnivanje, upravljanje i organi zadruge, sticanje i prestanak statusa zadrugara, knjiga zadrugara, imovina i poslovanje zadruge, fondovi, raspodela dobiti i pokriće gubitaka u zadrugama, prestanak zadruge, zadružni savezi, složene zadruge, registracija zadruga, […]

Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva

Opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva Sl. list SRJ br. 20/98 i 7/2000 – odluka SUS, Sl. list SCG br. 1/2003 – Ustavna povelja i Sl. glasnik RS br. 47/2010 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilima uređuje se primena zadružnih principa: dobrovoljnosti, solidarnosti, demokratičnosti, ekonomskog učešća, jednakog prava upravljanja, samostalnosti, zadružnog obrazovanja i međuzadružne […]

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu poslovnog prostora i drugih sredstava za osnivanje i rad omladinske zadruge

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu poslovnog prostora i drugih sredstava za osnivanje i rad omladinske zadruge Sl.glasnik RS br. 5/96 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi u pogledu poslovnog prostora i drugih sredstava potrebnih za osnivanje i rad omladinske zadruge. Član 2 Omladinska zadruga koja ima do 200 članova može obavljati delatnost […]

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva Sl.glasnik RS br. 17/2013, 102/2015 I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva […]

Zakon o udruženjima

Zakon o udruženjima Sl. glasnik RS br. 51/2009 i 99/2011 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se osnivanje i pravni položaj udruženja, upis i brisanje iz registra, članstvo i organi, statusne promene i prestanak udruženja, kao i druga pitanja značajna za rad udruženja. Ovim zakonom uređuje se i status i delovanje […]

Zakon o veterinarstvu

Zakon o veterinarstvu Sl. glasnik RS br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se zaštita i unapređenje zdravlja i dobrobiti životinja, utvrđuju se zarazne bolesti životinja i mere za sprečavanje pojave, otkrivanje, sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti životinja i bolesti koje se sa životinja mogu preneti na […]

ravilnik o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajanju i stavljanju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i o sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama

Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajanju i stavljanju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i o sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama Sl.glasnik RS br. 6/2010, 57/2014 I […]