Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače Sl.glasnik RS br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 127/2014, 36/2015, 51/2015   I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja […]

Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit

Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencije o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit Sl.glasnik RS br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 36/2015, 51/2015   I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se organizovanje, sprovođenje i način polaganja vozačkog ispita, […]

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Sl. glasnik RS br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari, uslovi izgradnje, održavanja i rada autobuskih stanica i autobuskih stajališta i drugi uslovi u pogledu organizacije i obavljanja prevoza […]

Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima

Uredba o utvrđivanju najniže sume osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima Sl.glasnik RS br. 108/2014 Član 1 Najniža suma osiguranja na koju može biti ugovoreno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, u smislu člana 22. Zakona o obaveznom osiguranju […]

Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenja obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja

Pravilnik o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima i vođenja obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja Sl. glasnik RS br. 69/2010, 78/2011, 31/2013, 37/2013, 85/2014 Opšte odredbe Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima, odnosno način: kontrole učesnika u saobraćaju; kontrole vozača […]

Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače Sl.glasnik RS br. 93/2013, 116/2013, 108/2014 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se evidencije koje vodi privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola (u daljem tekstu: pravno lice), njihov sadržaj, način vođenja i rokovi čuvanja. […]

Zakon o igrama na sreću

Zakon o igrama na sreću Sl.glasnik RS br. 88/2011, 93/2012   I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravo na priređivanje igara na sreću, vrste igara na sreću, uslovi priređivanja, prava i obaveze priređivača igara na sreću (u daljem tekstu: priređivač), ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih priređivanjem igara na sreću, kao […]

Pravilnik o vrstama igara na sreću

Pravilnik o vrstama igara na sreću Sl.glasnik RS br.75/2013 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se vrste igara na sreću koje se, saglasno članu 4. stav 1. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/11 i 93/12 – dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon), mogu priređivati u skladu sa Zakonom. Član 2 Igre […]

Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka

Uredba o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka Sl.glasnik RS 128/2004, 91/2010, 13/2011 Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi i način angažovanja operatera za priređivanje određenih klasičnih igara na sreću i igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza […]

Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama Sl. glasnik RS br. 77/2005, 69/2006, 104/2008, 85/2008, 7/2009   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi, način i postupak za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama iz člana […]