Zakon o putnim ispravama

Zakon o putnim ispravama Sl. glasnik RS br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010, 62/2014     I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se putne isprave za putovanje državljana Republike Srbije u inostranstvo, određuju vrste putnih isprava i način njihovog izdavanja. Pojam putne isprave i njena svrha Član 2 Putna isprava je javna […]

Pravilnik o ličnoj karti

Pravilnik o ličnoj karti Sl.glasnik RS br. 11/2007, 9/2008, 85/2014 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se obrazac lične karte, zaštitni elementi, obrazac potvrde o podnetom zahtevu i obrasci za vođenje evidencija o ličnim kartama, kao i način izdavanja lične karte, način uzimanja biometrijskih podataka i veličina fotografije, uslovi za izdavanje lične karte […]

Zakon o oružju i municiji

Zakon o oružju i municiji Sl.glasnik RS br. 20/2015   I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se nabavljanje, držanje, nošenje, kolekcionarstvo, popravljanje, prepravljanje, promet, posredništvo i prevoz oružja i municije. Izuzimanje od primene zakona Član 2 Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na državne organe koji nabavljaju, drže, nose i prevoze […]

Zakon o detektivskoj delatnosti

Vidi i : Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva Pravilnik o poslovnom prostoru za obavljanje detektivske delatnosti i fizičko tehničkim uslovima za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija Pravilnik o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti   Zakon o detektivskoj […]

Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva

Vidi i : Zakon o detektivskoj delatnosti Pravilnik o poslovnom prostoru za obavljanje detektivske delatnosti i fizičko tehničkim uslovima za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija Pravilnik o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva […]

Pravilnik o poslovnom prostoru za obavljanje detektivske delatnosti i fizičko tehničkim uslovima za čuvanje zbirki podataka i drugih evidenceija

Vidi i : Zakon o detektivskoj delatnosti Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva Pravilnik o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti   Pravilnik o poslovnom prostoru za obavljanje detektivske delatnosti i fizičko tehničkim uslovima za čuvanje zbirki podataka i drugih […]

Pravilnik o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti

Vidi i : Zakon o detektivskoj delatnosti Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva Pravilnik o poslovnom prostoru za obavljanje detektivske delatnosti i fizičko tehničkim uslovima za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija Pravilnik o evidencijama iz oblasti detektivske delatnosti […]

Zakon o privatnom obezbeđenju

Zakon o privatnom obezbeđenju Sl.glasnik RS br. 104/2013, 42/2015 I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se obavezno obezbeđenje i zaštita određenih objekata, poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja, uslovi za njihovo licenciranje, način vršenja poslova i ostvarivanje nadzora nad njihovim radom. Član 2 Privatno obezbeđenje, u smislu ovog […]

Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencije

Pravilnik o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencije Sl.glasnik RS br. 28/2015   Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se način provere obučenosti fizičkih lica, odnosno način polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (u daljem tekstu: stručni ispit), visina […]

Zakon o elektronskim komunikacijama

Zakon o elektronskim komunikacijama Sl.glasnik RS br. 44/2010, 60/2013, 62/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način za obavljanje delatnosti u oblasti elektronskih komunikacija; nadležnosti državnih organa u oblasti elektronskih komunikacija; položaj i rad Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge; naknade; sprovođenje javnih konsultacija u oblasti […]