Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama

Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Sl.glasnik RS br. 8/2013 Član 1 Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi i visina nacionalnih sportskih priznanja i novčanih nagrada za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta. Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje: 1) sportista jeste državljanin Republike Srbije koji je kao […]

Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih delatnosti

Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih delatnosti Sl.glasnik RS br. 63/2013   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se uslovi za obavljanje sportskih delatnosti od strane ustanova i privrednih društava osnovanih i registrovanih za obavljanje sportskih delatnosti. Član 2 Ustanove i privredna društva za obavljanje sportskih delatnosti (u daljem tekstu: organizacija) mogu obavljati […]

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti sportskih delatnosti

Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti sportskih delatnosti Sl.glasnik RS br. 17/2013 1. Uvodne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti od strane sportskih organizacija, sportskih društava, sportskih saveza, stručnih sportskih i drugih udruženja, saveza i preduzetnika u oblasti sporta. Član 2 Sportske organizacije, […]

Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja

Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Sl.glasnik RS br. 7/2013 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se nomenklatura sportskih zanima i zvanja, tipični poslovi za utvrđena sportska zanimanja i zvanja i uslovi u pogledu obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti za sticanje zvanja od strane sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu. Član 2 Sportski […]

Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti

Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti Sl.glasnik RS br. 30/99 I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u pogledu prostora, odnosno objekta, opreme, stručnih radnika i sportskih stručnjaka i bezbednosti sportista u bavljenju sportskim aktivnostima, u zavisnosti od vrste sporta, koje moraju da ispune organizacije za obavljanje sportske […]

Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka

Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka Sl.glasnik RS br. 7/2013 Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, način i postupak izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvola za rad sportskim stručnjacima. Član 2 Stručni rad u sportu, u sportskim organizacijama koje su članovi nacionalnog granskog sportskog saveza, mogu obavljati sportski stručnjaci koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom […]

Zakon o državljanstvu Republike Srbije

Zakon o državljanstvu Republike Srbije Sl.glasnik RS br. 135/2004, 90/2007     I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Građani Republike Srbije imaju državljanstvo Republike Srbije. Član 2 Državljanstvo Republike Srbije stiče se i prestaje na način utvrđen ovim zakonom. Čl. 3 i 4 (Brisani) Član 5 Državljanin Republike Srbije koji ima i državljanstvo strane države smatra […]

Zakon o prebivalištu i boravištu građana

Zakon o prebivalištu i boravištu građana Sl.glasnik RS br. 87/2011   I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se prijavljivanje i odjavljivanje prebivališta, prijavljivanje i odjavljivanje boravišta, prijavljivanje privremenog boravka u inostranstvu, nadležnost i način vođenja odgovarajućih evidencija. Član 2 Pravo na prebivalište u Republici Srbiji, u smislu ovog zakona, imaju svi građani Republike […]

Pravilnik o postupku prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, pasiviziranju prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije

Pravilnik o postupku prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, pasiviziranju prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije Sl.glasnik RS br. 68/2013, 106/2013   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje postupak prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanja privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta građana i […]

Pravilnik o načinu prijavljivanja boravišta, prebivališta i promene adrese i odjave prebivališta stranca

Pravilnik o načinu prijavljivanja boravišta, prebivališta i promene adrese i odjave prebivališta stranca Sl.glasnik RS br. 59/2009 Član 1 Ovim pravilnikom se propisuje način prijavljivanja boravišta, prebivališta, promene adrese stana i odjave prebivališta stranca. Član 2 Prijavljivanje boravišta i promenu adrese boravišta stranca, pravna i fizička lica, koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao […]