Uredba o budžetskom računovodstvu

Uredba o budžetskom računovodstvu Sl. glasnik RS br. 125/2003, 12/2006 I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuje budžetsko računovodstvo i sistem glavne knjige trezora u skladu sa članom 62. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu. Pod budžetskim računovodstvom, u smislu ove uredbe, podrazumevaju se uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje, prikazivanje, […]

Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja Sl.glasnik RS br. 51/2007, 14/2008 Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja iz člana 2. tač. 6), […]

Pravilnik o uslovima i načinu objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja

Pravilnik o uslovima i načinu objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja Sl.glasnik RS br. 127/2014 I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi i način prijema i obrade podataka za statističke i druge potrebe, prijema i provere ispunjenosti uslova za javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumenata iz čl. 33. […]

Zakon o reviziji

Zakon o reviziji Sl.glasnik RS br. 62/2013 I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, stručna osposobljenost lica i licence za obavljanje revizije, davanje i oduzimanje dozvole za rad društvima za reviziju i samostalnim revizorima, nadzor nad obavljanjem revizije, Komora ovlašćenih revizora (u […]

Mogućnost prebijanja manjkova i viškova robe koji su nastali po osnovu zamene robe

Mogućnost prebijanja manjkova i viškova robe koji su nastali po osnovu zamene robe „Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno […]

Zastupnici pravnih lica i preduzetnici imaju obavezu potpisivanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu kvalifikovanim elektronskim potpisom

Zastupnici pravnih lica i preduzetnici imaju obavezu potpisivanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu kvalifikovanim elektronskim potpisom „Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, […]

Ne postoji zakonska obaveza da lice koje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje poseduje bilo kakvu licencu, već je ovo pitanje u nadležnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika

Ne postoji zakonska obaveza da lice koje vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje poseduje bilo kakvu licencu, već je ovo pitanje u nadležnosti pravnog lica, odnosno preduzetnika „Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i […]

Vođenje poslovnih knjiga od strane privrednog subjekta koji nema pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga

Vođenje poslovnih knjiga od strane privrednog subjekta koji nema pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga   „U vezi sa zahtevom kojim se od Ministarstva finansija traži mišljenje u vezi poveravanja vođenja poslovnih knjiga u smislu člana 15. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013 – dalje: Zakon), sa aspekta primene Zakona, obaveštavamo Vas o […]

Kako se u poslovnim knjigama evidentira ustupanje potraživanja

Kako se  u poslovnim knjigama evidentira ustupanje potraživanja   „Pravno lice i preduzetnik, saglasno članu 9. Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. glasnik RS“, br. 46/2006 – dalje: Zakon), dužni su da knjiženje poslovnih promena na imovini, obavezama i kapitalu, prihodima i rashodima vrše na osnovu računovodstvenih isprava, koje mogu biti u pisanom ili elektronskom […]

Otuđenje stalnih sredstava po isteku korisnog veka i obaveza umanjenja salda u obrascu OA-Obračun amortizacije

Otuđenje stalnih sredstava po isteku korisnog veka i obaveza umanjenja salda u obrascu OA-Obračun amortizacije   „U slučaju kada obveznik, po isteku korisnog veka trajanja stalnih sredstava (utvrđenog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI), za koja je vršio obračun amortizacije za poreske svrhe, ta sredstva rashoduje i uništi, odnosno […]