Sporazum naslednika o deobi nasledstva-primer 1

Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 228-236 SPORAZUM O DEOBI NASLEDSTVA Koji u ___ dana ___.___. ___. godine zaključuju : ___ iz __, ul. ___ br. __ JMB ___, ___ iz __, ul. ___ br. __ JMB ___, ___ iz __, ul. ___ br. __ JMB ___, ___ iz __, ul. ___ br. __ […]

Sporazum naslednika o deobi nasledstva-primer 2

SPORAZUM O DEOBI NASLEDSTVA   Koji u __ dana ___.___. ___. godine zaključuju : ___ iz __, ul. __ br. __, JMBG __, ___ iz __, ul. __ br. __, JMBG __, ___ iz __, ul. __ br. __, JMBG __.   Član 1. Potpisnici ovog Sporazuma konstatuju da je ___ iz __, ulica __ […]

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Vidi – Napomene uz ugovor o doživotnom izdržavanju Vidi – izvod iz Zakona o nasleđivanju, čl. 194-205 UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU Koji zaključuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane :  Davalac izdržavanja: ____ iz __, ul. __ broj __ JMBG __ l.k. ___ MUP __ (u daljem tekstu „Davalac“) Primalac izdržavanja : ___ iz __, ul. […]

Ugovor o ustupanju naslednog dela pre deobe nasledstva

Vidi i Ustupanje naslednog dela pre deobe – Izvod iz Zakona o nasleđivanju  Napomene: Naslednik može pre deobe preneti svoj nasledni deo u potpunosti ili delimično samo na sanaslednika (jednog ili više). Ugovor mora biti sačinjen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i naročito ih […]

Promena visine izdržavanja zavisi i od promene okolnosti na strani deteta i od promene okolnosti na strani roditelja davaoca izdržavanja

Promena visine izdržavanja zavisi i od promene okolnosti na strani deteta i od promene okolnosti na strani roditelja davaoca izdržavanja Iz obrazloženja: „Prvostepeni sud ocenjuje da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi iz odredbe člana 164. Porodičnog zakona, ceneći da su se na strani mal. tužioca promenile okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka, […]

Utvrđivanje svih okolnosti koje su relevantne za donošenje odluke o izdržavanju kao i promene te odluke

Utvrđivanje svih okolnosti koje su relevantne za donošenje odluke o izdržavanju kao i promene te odluke Iz obrazloženja: „Prema utvrđenom činjeničnom stanju, tuženi je otac tužilje. Ranije donetom presudom istog suda od 22.2.2006. godine, obavezan je da doprinosi izdržavanju tada maloletne tužilje 20% mesečno od zarade koju ostvaruje kod preduzeća „E.“. Tužilja je sada redovan […]